Anställda blir piggare med åren

2 september 2019 Lästid: 5 min
Äldre man i verkstadsmiljö ler mot yngre man.
Äldre i arbetslivet upplever en markant minskning av trötthet ju äldre de blir. Det beror på att de får tillräckligt med sömn och återhämtning, något som yngre däremot lider brist på.

Foto: TT/Maskot

Hur många har inte gått runt och trott att den som är äldst på jobbet också är tröttast. Nu kommer forskning som visar att det kan vara precis tvärt om.

De flesta tror att trötthet, sömnstörningar, stress och arbetsbelastning ökar med åldrandet. Nu kan det vara dags att ändra den synen, för nu kommer forskningsrön som ruskar om föreställningarna om vem som är pigg eller trött – och den betydelse som sömn och arbetstider har i frågan.

Forskarnas upplägg var att följa 5300 personer över tid. Deltagarna fick sin trötthet och sömn mätt vartannat år i åtta år. De fick även frågor med koppling till arbetslivet, till exempel om stress och fysisk arbetsbelastning. Gemensamt för deltagarna var att de arbetade vid start.

Markant minskning av trötthet hos äldre

Deltagarna delades in i tre grupper: unga i åldrarna 18 – 42 år, medelålders i spannet 43 – 56 år och slutligen gruppen som överraskar med sin pigghet: 57 – 68-åringarna. Det visar sig nämligen att de äldsta genom de åtta åren upplever en markant minskning av trötthet i jämförelse med de två yngre grupperna.

Nu kan det vara nära tillhands att tänka att ’jaja, klart folk blir piggare när de går i pension’. Men det är inte hela förklaringen även om det finns en viss pensionseffekt, enligt Torbjörn Åkerstedt, senior professor på Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Han är en av forskarna bakom studien som finansieras av AFA Försäkring.

Unga har sömnproblem och brist på återhämtning

Studien visar att de äldsta får den sömn de behöver i större utsträckning än vad de yngre får. De unga får däremot varken tillräckligt med sömn eller återhämtning.

Men de äldre har också sömnproblem, som dessutom ökar med tiden. Trots det är de mer utsövda. Förklaringen ligger bland annat i att de till exempel ökar sin sömn med 30 minuter per dygn, och sover mer jämt fördelat över veckans alla dagar. Därför behöver de inte heller sova ut på helgerna på samma sätt som yngre gör för att försöka komma ikapp med sitt otillfredställda sömnbehov. Yngre sover nämligen i snitt 1,5 timmar mer på helgdagarna än på vardagarna. Men att de unga sover mer på helgen räcker inte som kompensation.

Yngre blir jätteledsna av att inte få sova.

– De som förkortar sin sömn mest under arbetsdagarna får mer trötthet, säger Torbjörn Åkerstedt.

Sömnens kvalitet spelar roll

Trötthet och sömn handlar om mer än bara antalet timmar man sover. Hur bra man sover är en aspekt. Arbetstiderna och stress har också stor betydelse, liksom åldern i sig.

När forskarna tittade närmare på hur deltagarna sov visade det sig att de unga vaknar ungefär två gånger per natt medan de äldsta vaknar cirka tre gånger. Trots att de äldre vaknar mer är de mer utvilade.

Det är också vanligt att tro att man är vaken mer på nätterna än vad forskarna sett när de registrerat sömnen. Å andra sidan märker många inte ens att de faktiskt vaknar på natten.

Unga blir deppiga av sömnbrist

Ytterligare en förklaring till att äldre är piggare än yngre kan ligga i att yngre har cirka en timme mer djupsömn. Då borde väl de unga ha sovit bättre, kan man tänka. Så enkelt är det inte, för det är i djupsömnen som återhämtningen äger rum, och om väckarklockan ringer mitt i djupsömnen kan det bli problem. Arbetstiden bestämmer när man stiger upp.

Ansiktsporträtt Torbjörn Åkerstedt.– Den som väcks mitt i djupsömnen känner sig mosig och blir tröttare än den som får vakna när den sovit klart, säger Torbjörn Åkerstedt när han presenterar forskningen på ett seminarium arrangerat av AFA Försäkring.

Äldre får oftare sova klart. För att inte tala om vad som händer när deltagarna måste hoppa över en natts sömn i forskningens namn.

– Yngre blir jätteledsna och nedstämda av att inte få sova. Äldre tål det bättre än yngre.

Inlärning gör hjärnan trött

Även arbetet i sig gör att yngre blir tröttare än äldre. Orsaken är att det är jobbigt att lära sig nya saker. Unga behöver lära sig mycket mer än de äldsta, som i och med att de kan luta sig mot erfarenhet inte behöver anstränga sig på samma sätt. En hjärna som inte behöver anstränga sig blir inte lika trött.

-All inlärning kostar jättemycket energi, det är jobbigt för hjärnan.

På tal om hjärnor så skrumpnar äldres hjärnor med tiden, enligt Torbjörn Åkerstedt.

Åldrade hjärnor får färre neuroner som behöver göra sig av med biprodukter under sömnen. Det skulle kunna innebära att det blir lättare att återhämta sig.

Vad har då allt det här för betydelse i arbetslivet? Jo, trötthet kan ställa till med problem på jobbet. Trötthet kan innebära fara och leda till olyckor.

Stress och scheman kan ge sämre sömn

Arbetet påverkar sömnen på fler sätt. Stress på jobbet leder till sämre sömn och trötthet. Även mobbning stör nattsömnen och ger sämre återhämtning, vilket i sin tur kan ge ohälsa även fysiskt. Skiftarbete kan också störa sömnen och kort dygnsvila kan leda till för lite sömn då det är mycket som konkurrerar om de lediga timmarna.

Torbjörn Åkerstedts slutsats pekar alltså på att hög ålder i sig inte innebär att man blir mer trött på jobbet.

 Ålder är ingen negativ faktor för trötthet, och det har bäring på ett hållbart arbetsliv, säger han.  

Verktyg och stöd

Om forskningen

Titel:
En longitudinell studie av åldrande och sömn med fokus på yrkesgrupper

Ingår i p
rojektet:
 
Trötthetens förändring över tid i olika yrkesgrupper, relation till åldrande, stress, fysisk arbetsbelastning och sömn 

Projektledare: 
Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi

Organisation: 
Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet

Projekttid: 
2017-02-01–2019-12-31

Finansiering: 
AFA Försäkring

Fakta om sömn och trötthet

  • Stress gör en väldigt trött.
  • Tröttheten minskar markant med åldern.
  • Samtidigt ökar sömnproblemen med åldern, men äldre är trots det mer utsövda än unga.
  • Jobbstressen minskar med åldern och det bidrar också till att man blir mindre trött.
  • Piggheten tar ett skutt uppåt vid pensionen.
  • Unga har svårt att få tillräckligt med sömn och återhämtning.
  • Trötthet är ett vanligt tecken på sjukdom, men all trötthet beror inte på sjukdom.

Text: Anna Norrby