På besök i visualiseringslabbet. Personal från de arbetsplatser som samarbetat med Lunds tekniska högskola: Infektionskliniken på Malmö universitetssjukhus, och barn- och ungdomskliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Foto: Erik Andersson

Visualisera ditt arbete!

Med bild kan man i förväg visa och testa olika scenarier på jobbet. Det kallas visualiseringsteknik och spelar en allt större roll inom vården, för att utveckla verksamheter och förbättra arbetsmiljön.

Det finns fortfarande ett stort glapp mellan tekniken och vården. Forskare i Lund försöker råda bot på det glappet och utvecklar tillsammans med vårdanställda arbetsmetoder som är lätta att använda.

– Vi vill skapa planerings- och lärandeverktyg, säger Gerd Johansson, professor vid Institutionen för Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola. Vi samverkar nära mellan tekniker och anställda i vården, för att ge båda parter vidgade vyer i förändringsarbetet.

Under åren 2010– 2013 har hon och hennes forskargrupp arbetat med projektet ”Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering”, på två arbetsplatser:

Utbildning och träning av personalen som sköter medicinsk-teknisk apparatur, som respirator, vid Infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.Planering av nya lokaler för barn- och ungdomskliniken vid Centralsjukhuset i Kristianstad.

Projektet har fått stöd av parterna inom kommuner och landsting, via AFA Försäkring.

Brister i mötet teknik och vård

Vid ny- och ombyggnad använder man ofta bara enkla planritningar från arkitekten. Ibland plockar man fram åskådligare ritningar via två– eller tredimensionella datorprogram.

– Men fortfarande har teknikerna och brukarna svårt att mötas, säger Gerd Johansson. Anställda blir lätt passiva när språket blir för tekniskt. Och teknikerna har sällan kontakt med brukarna i utvecklingsarbetet.

– Dessutom sker ofta många och små förändringar i vårdmiljön, där inte personalen hinner komma in i processen. Visualisering är en teknik som ger de anställda verktyg att påverka till bättre vård- och arbetsmiljö på ett bredare och långsiktigare sätt, säger Johanna Person, doktorand.

Forskarna har byggt upp visuella miljöer på högskolan, både i full skala i ett laboratorium och digitalt i tredimensionella datormiljöer. Där kan man utveckla vårdmiljöer med personalen via workshops.

Ger säkrare arbetsliv

– Vi är övertygade om att verktyg för visualisering kan bidra till att arbetslivet inom vården blir mer effektivt, tilltalande och säkert, säger Elisabeth Dalholm Hornyánzky. Det kan man även använda för att utveckla arbetsorganisationen.

Hela projektarbetet har skett i samverkan mellan vårdpersonal, tekniker och arkitekter. Spridningen av kunskapen har skett via workshops på regionalt plan, och besök på konferenser som Gilla Jobbet på Älvsjömässan 2012. Johanna Persson skriver nu sin doktorsavhandling om projektet, och artiklar som ska publiceras i internationella forskningstidskrifter under 2014. – Tyvärr fastnar lätt utvecklingsarbetet i forskningsläget. När vi går vidare så händer inget mer, säger Johanna Persson. Det gäller i ännu högre grad utveckling som sker utifrån de anställdas perspektiv.

– Det viktigaste är just anställda med engagemang, understryker professor Gerd Johansson. Engagerade anställda behövs som kunskapsbärare, för att ge en hållbart bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet.

Nu hoppas hon att man i hela landstingsvärlden ska kunna förankra den arbetsmodell som de prövar. Det gäller att såväl sjukhusets anställda som dess ledning ser möjligheterna och vinsterna.

FAKTA/Tre typer av visualisering på LTH

  • Det tredimensionella Virtual Reality-labbet kan inrymma en vårdmiljö med scenarier som möten med patienter, trängsel vid sjukhussängarna och rullstolar.
  • I fullskalelabbet är väggar lätta att plocka fram och man kan enkelt bygga upp vårdrum. Man kan testa lösningar rent praktiskt, ta dit barnsängar, bygga lekrum, sätta upp en reception och väntrum, köra rullstol.
  • I Flödessimulering kan man visar upp till exempel patientströmmar. Små kuber i olika färger visar patienter i rörelse, i sängar eller i väntrum, och personal i arbete.
Text: Torbjörn Uhlin, 26 mars 2014

Senaste artiklar

Rektorerna i Vårgårda tar hjälp av Chefoskopet

Chefoskopet kan bli första steget mot en förändring - det menar rektorn Thomas Stenseker Larsson. I Vårgårda har han och hans kollegor använt Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet för att kartlägga sin…

De delar på arbetsbelastningen

På den kirurgiska akutvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus bedömer man patienternas vårdtyngd inför varje arbetspass, och sätter in extra resurser där det behövs. Det har skapat både överblick och ett lugn…

Fler tjänster sänkte sjukfrånvaron

Många verksamheter brottas med hög sjukfrånvaro de första 14 dagarna. Men det går att vända situationen, få en bra arbetsmiljö och ändå hålla budgeten. Det är patologen på Sundsvalls sjukhus…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

”Vi vill rusta chefer”

Det går att rusta chefer, så att de kan förebygga psykisk ohälsa hos sina medarbetare. Till stor del handlar det...