Ambulansen: Så stöttar kamraterna efter svåra händelser

22 april 2024 Lästid: 8 min
Sammanfattning av artikeln

Ambulanssjukvården i Region Skåne har en kamratstödjande verksamhet som en del av sitt krisstöd.

Kamratstödjare håller avlastande samtal i grupp efter svåra händelser.

Att prata om svåra händelser på ett organiserat sätt räcker ofta för att det ska kännas bättre.

Personer som behöver mer stöd, erbjuds det via företagshälsovården.

Avlastande samtal kan lätta på bördan, stärka gruppen och förkorta återhämtningen.

Göran Andersson och Petra Andersson sitter vid ett skrivbord och tittar in i kameran.
Göran Andersson och Petra Andersson är ambulanssjukvårdare och kamratstödjare inom ambulanssjukvården i Region Skåne.

Foto: Maija Oxelhag

Sammanfattning av artikeln

Ambulanssjukvården i Region Skåne har en kamratstödjande verksamhet som en del av sitt krisstöd.

Kamratstödjare håller avlastande samtal i grupp efter svåra händelser.

Att prata om svåra händelser på ett organiserat sätt räcker ofta för att det ska kännas bättre.

Personer som behöver mer stöd, erbjuds det via företagshälsovården.

Avlastande samtal kan lätta på bördan, stärka gruppen och förkorta återhämtningen.

Den som råkat ut för svåra händelser kan få flashbacks som kommer och går – men de går att hantera. Nyckeln kan vara att få prata igenom händelserna efteråt i en trygg sittning med kollegor och kamratstödjare. Det ingår i jobbet inom ambulansverksamheten i Region Skåne.

De möter människor i akuta situationer, olyckor och sjukdomsfall. Ibland inträffar sådant som orsakar extrem fysisk eller psykisk press, till exempel hot och våldssituationer eller tragiska dödsfall.

– Även om vi tar på oss våra arbetskläder och går in i en professionell roll, så är vi också människor. När barn är inblandade är det extra tufft, säger Petra Andersson, ambulanssjukvårdare och samordnare för kamratstödet inom Ambulansen i Region Skåne.

Malmö Ambulansstation är den största i Region Skåne. Den ljusa längan på tre våningar ligger i ett företagsområde en bit utanför centrala Malmö. Lokalerna inrymmer allt som behövs för att driva en ambulansverksamhet inkluderat människor, bilar och utrustning. Petra Andersson, ambulanssjukvårdare tar emot vid ingången till bilhallen. Vi tar trapporna upp och vidare genom en rymlig ljus matsal, där kollegor samtalar över en lunch. På tredje våningen i ett litet mötesrum väntar Göran Andersson, ambulanssjukvårdare.

En del av krisstödet

Ambulansen i Region Skåne har sedan länge en kamratstödjande verksamhet som en del av sitt krisstöd. När något allvarligt har hänt håller några av de tolv kamratstödjarna en så kallad sittning och avlastande samtal med den uttryckande ambulansens besättning. När kamratstödet har aktiverats behöver ingen medarbetare fundera över om de behöver stödet eller inte. Då ingår det som en naturlig del av arbetet i de fyra ambulansdistrikten i Region Skåne. 

– Något som också berör oss mycket är när vi själva blir utsatta för hot och våld, fortsätter Petra Andersson

Något som också berör oss mycket är när vi själva blir utsatta för hot och våld.

Porträtt av Petra Andersson.

Petra Andersson, ambulanssjukvårdare, samordnare för kamratstödet

Kamratstödet aktiveras när något har hänt

Vid händelser som befaras bli svåra, rapporterar SOS detta till den som har driftansvaret under ett arbetspass, redan när bilarna är på väg ut. Efteråt ringer driftansvarig upp besättningen eller möter dem på akutmottagningen eller på ambulansstationen. De går tillsammans igenom händelsen och avgör om den är av sådan karaktär att kamratstödet ska aktiveras. När beslutet tagits sker en sittning efter 48 timmar.

– Är det något akut så kontaktar de oss på kamratstödet också, säger Göran Andersson.

Är det något akut så kontaktar de oss på kamratstödet också.

Porträtt av Göran Andersson.

Göran Andersson, ambulanssjukvårdare

Kamratstödjarna vet av erfarenhet att ambulanspersonalen kommer att minnas ny information några dagar efter en händelse.

– Det kan till exempel vara lukt och smakförnimmelser, att det var andra personer i närheten eller i lägenheten dit vi fick larmet. Vid en bilolycka kan man senare minnas att det kan ha varit fler bilar inblandade eller att någon betedde sig konstigt, berättar Göran Andersson.

Alla som har varit med om händelsen deltar i sittningen och pratar igenom det som har inträffat. Här hanteras både känslor och fakta men ingen är tvingad att prata.

– De flesta gör det ändå när de väl sitter där. Det är viktigt att det som känns och tänks får komma ut, säger Göran Andersson.

Så går en sittning till

Sittningarna leds av en kamratstödjare. Vid större händelser är två kamratstödjare på plats. En fokuserar på att leda och se till att alla kommer till tals. Den andra följer vad som händer under tiden.

– Vi uppmärksammar om någon behöver prata mer under tiden för sittningen och fångar upp om någon behöver fortsatt stöd efteråt till exempel från företagshälsovården, säger Petra Andersson.

De följer en rutin för sittningen. Var och en i rummet som har varit med om samma händelse, berättar ostört om sin upplevelse av den. De reflekterar sedan tillsammans. Kollegorna ger sina bilder och de kan ställa frågor till varandra. Ett pussel med olika bitar av händelsen växer fram. Upplevelser och perspektiv fogas samman i en mer hel och nyanserad bild.

– Det finns ett lärande och en bearbetning i det här som stärker hela gruppen, säger Petra Andersson.

Både Göran och Petra har arbetat aktivt i personalstyrkan i många år och själva hamnat i situationer med svåra händelser.

– När de har ryckt i oss och frågat; hur är läget – sittning på denna? Så har vi ju behövt de här samtalen precis som alla andra. Då är det inte lämpligt att själv hålla i sittningen, för just då är vi traumatiserade precis som alla andra, säger Göran och Petra instämmer.

Man och kvinna står i ambulanshall och tittar mot kameran.

Göran Andersson och Petra Andersson är kamratstödjare och har även själva haft nytta av stödet efter svåra händelser i jobbet som ambulanssjukvårdare. 

Därför behövs kamratstödet

Särskilt Malmö har länge haft perioder av gängvåld, misshandel och skjutningar.

– Det var inte så länge sedan vi fick ta hand om knivskadade barn vid en utryckning. Det är klart att det berör en – men man måste gå in i rollen och jobba, göra det man ska och lämna över till sjukhuset. Känslorna får vi hantera senare, säger Göran Andersson.

Utvecklingen mot mer våld i samhället har varit ett av skälen till att bygga upp såväl kamratstödsverksamheten som samarbeten mellan räddningstjänst, polis, SOS och ambulans. De jobbar ofta tillsammans. Alla har de sina egna rutiner för kamratstöd efter allvarliga händelser och ibland genomför de även gemensamma sittningar.

Tomas Nyman är biträdande verksamhetschef för ambulansdistrikt 1 och 3. Han beskriver hur samhällsutvecklingens baksidor påverkar arbetsmiljön.

– Bristen på respekt mot blåljusorganisationer sticker ut. Det som skrämmer mig mest är att allt fler hotar och vill slåss när vi är ute för att hjälpa. Det går åt fel håll tycker jag, säger han.

Tomas Nyman menar att kamratstödet har blivit alltmer accepterat. Tidigare pratade de inte om känslor på samma sätt som nu.

– För oss chefer är det också en trygghet att våra medarbetare fångas upp snabbt och får stöd direkt efter allvarliga händelser, säger han.

För oss chefer är det också en trygghet att våra medarbetare fångas upp snabbt.

Porträtt av Tomas Nyman.

Tomas Nyman, biträdande verksamhetschef

Kamratstödjarna har fått utbildning i att hålla avlastande samtal, dels genom företagshälsovården, dels internt. Fortbildning sker också genom föreläsningar och när de tolv kamratstödjarna träffas några gånger per år. Då diskuterar de och delar erfarenheter med varandra. Alla fyra distrikt för ambulansen i Region Skåne för statistik över antal och vilken karaktär av händelser som har aktiverat kamratstödet. Allt detta används sedan som grund för kunskapshöjning och behov av prioriteringar framåt.

När något händer

I Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen finns stöd för chefer att tala med medarbetare som varit med om en svår händelse, till exempel hot eller våld.

I Säkerhetsdialogen hittar du samtalsstöd:

Så här går en sittning till
 • Boka plats och tid.
 • Avsätt i regel 1 timme. Vid stor sittning, avsätt 1,5–2 timmar.
 • Var på plats i god tid, ställ i ordning stolar i ring och förbered fika.
 • Om det är en stor sittning, se till att vara 2 som håller i sittningen.
 • Hälsa alla välkomna.
 • Berätta vilken tid som är avsatt.
 • Berätta hur samtalet går till och om regler för sittningen: att allt som sägs i rummet stannar där, stäng av mobiler, finns det personer från andra organisationer, så låt dessa presentera sig.
 • Samtalet genomförs som en samtalsrunda med två varv.

Runda 1 

 • Låt dem som jobbar i par sitta bredvid varandra.
 • Bra om pratordningen sker i deras ankomstordning till händelsen.
 • Första varvet får varje person berätta var de befann sig innan händelsen, hur de kom till platsen, deras bilder och upplevelser, tankar och känslor kring händelsen.
 • Börja med dem som kopplades in först och gå sedan varvet runt tills alla har kommit till tals och de får prata ostört tills de är färdiga. Ingen avbryter.
 • Efter att alla har sagt sitt tas en kortare paus.

Runda 2

 • Kör ett varv till med varje person, men låt nu andra bryta in med frågor och egna perspektiv och reflektioner.
 • När diskussioner återkommer är det dags att bryta mötet. Det gör ni med att säga till exempel att ”nu kommer vi inte längre idag känns det som”.
 • En person håller i mötet. Ofta den som varit inblandad från första början.
 • Bisittaren håller koll och antecknar, är uppmärksam om någon inte mår bra.
 • Inga anteckningar sparas. De är enbart till för att inget ska missas under samtalet.
 • Berätta att kamratstödjaren hör av sig efter tre dygn och frågar hur de gått vidare eller om de har tankar som hänger kvar.
 • Ambulanssjukvården i Region Skåne dokumenterar att en sittning har hållits.
 • Personer som behöver mer stöd efteråt erbjuds det via företagshälsovården.

Därför införde Ambulansen i Region Skåne kamratstödssamtal

Ibland inträffar händelser som kan vara svåra att bearbeta själv. Alla är olika och reagerar olika på samma händelse. Att prata om händelsen på ett organiserat sätt kan ofta räcka för att det ska kännas bättre.

Det kan bli svårt att gå vidare då händelsen finns kvar i minnet och skapar obehag. Forskning visar att avlastande samtal minskar stressen som i sig kan leda till Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD).

Alla behöver inte drabbas men för en del kan ryggsäcken till slut bli för tung att bära. Ett avlastande samtal med kamratstödjare kan lätta på bördan, stärka gruppen och förkorta återhämtningen.

Situationer då kamratstödet aktiveras

• Situationer som förorsakar extrem psykisk eller fysisk stress.
• Allvarliga tillbud eller hotsituationer i tjänsten.
• Riskfyllda situationer.
• Nära identifikation med anhörig eller vid starka anhörigreaktioner.
• Felbedömning eller felbehandling som leder till allvarliga konsekvenser.
• Tragiska dödsfall samt långvarig räddningsaktion eller aktion med misslyckat resultat.
• Händelser där svårt sjuka/skadade eller avlidna barn är inblandade.
• Händelser som får stor massmedial uppmärksamhet.
• Händelser där någon i personalgruppen uttrycker en önskan eller ett behov av kamratstöd.

Porträtt av medarbetaren Maija Oxelhag
Text: Maija Oxelhag
Kontakt: [email protected]