Livet tillbaka. Att drabbas av stroke innebär ofta en lång resa tillbaka till sitt gamla liv. Många kan börja jobba igen. Men det kräver kunskap, stöd och anpassningar från arbetsgivaren.

Foto: Helena Kristerdotter / Johnér

Efter stroke – många kan börja jobba igen

Cirka 4 000 yrkesverksamma får varje år stroke i Sverige. Många av dem blir sjukskrivna länge. En forskningsöversikt har gått igenom vad som underlättar för dem att komma tillbaka till arbetet. Det är lättare för tjänstemän och högutbildade visar den bland annat.

Enligt AFA Försäkrings omfattande databas med sjukskrivningsärenden är hjärtkärlsjukdom – där stroke i form av blodpropp och hjärnblödning ingår – en vanlig orsak till att man är borta från jobbet i mer än tre månader.

– De senaste åren har hjärtkärlsjukdom legat bakom drygt 2 000 långa sjukfall per år. Det är den femte vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på AFA Försäkring vid ett seminarium där forskningsöversikten presenteras.

Bland kvinnor är städare och fönsterputsare den yrkesgrupp som har mest långtidssjukskrivning på grund av hjärtkärlsjukdom. Näst mest har undersköterskor. Städare står också för näst flest fall av sådan sjukfrånvaro hos männen. Mest långtidssjukskrivning hos män på grund av hjärtkärlsjukdom har yrkesförare.

Symptom finns kvar länge

Eleonore Fransson, docent i epidemiologi, och Katarina Jood, överläkare och docent i neurologi, har gått igenom forskning för att se vad som hjälper strokedrabbade att komma tillbaka till jobbet. De har undersökt 2 800 vetenskapliga artiklar och tagit med 33 stycken i sin forskningsöversikt.

Stroke kan leda till bland annat förlamningar, problem med att tala och svårighet att ta in information.

– Efter den akuta fasen förbättras ofta de första symptomen. Framför allt hos yngre går de tillbaka, berättar Katarina Jood.

Men efter stroken kvarstår ofta funktionsnedsättningar som gör det svårt att jobba. Dit hör trötthet, koncentrationssvårigheter och depression. Drabbade har också en ökad risk att få en ny stroke. Framför allt första året.

Viktigt för drabbade att jobba igen

Det är ofta viktigt för strokedrabbade att komma tillbaka till jobbet.

– För den som har fått en stroke är det många gånger ett kvitto på att man återhämtat sig och att livet kan börja som vanligt igen, säger Katarina Jood.

Mellan 60 och 80 procent av alla strokedrabbade börjar arbeta igen inom två år.

– Hög utbildning ger en högre chans att återgå i arbete. Låg socioekonomisk status ger lägre chans, konstaterar Katarina Jood.

Enligt siffrorna från AFA Försäkring toppar också typiska arbetaryrken statistiken över långtidssjukskrivningar på grund av stroke (och annan hjärtkärlsjukdom). De bägge forskarna hittade dock inga studier om vilka faktorer i arbetsmiljön som kan ligga bakom det resultatet.

Högre utbildning kanske ger större möjlighet till flexibilitet

– Högre utbildning kanske ger större möjlighet till flexibilitet. Det ger också större möjlighet att byta arbete för den som har högre utbildning, säger Katarina Jood.

Arbete i en större organisation gynnar återgång till arbete efter en stroke. En förklaring till det kan vara att det är lättare att anpassa arbetsuppgifter i stora organisationer.

Stora kunskapsluckor om stroke

Författarna till översikten hittade inga studier där forskare undersökt vilka faktorer i arbetsmiljön som gör det lättare att jobba efter stroke. Däremot sex undersökningar där strokedrabbade fått frågan om vad de själva tror underlättar.

Intervjupersonerna i de studierna lyfte bland annat fram behovet av stöd från arbetsgivare och kollegor.

– I samtliga intervjustudier kom man fram till att stöd från arbetsgivare och kollegor är främjande för arbetsåtergång, säger Eleonore Fransson.

Det behövs mycket mer forskning inom området – det visar frånvaron av undersökningar om vad som hjälper i arbetsmiljön.

– Vi behöver framför allt mer kunskap, säger Katarina Jood.

Inlägg taggat med:

Rehabilitering
Sjukfrånvaro
Text: Michael Nyhaga, 04 maj 2021

Senaste artiklar

Så klarar ni värmen på jobbet

När sommaren kommer är det viktigt att hålla koll på temperaturen på arbetsplatsen. Värmen kan nämligen påverka allt från hälsa och komfort till produktivitet och stressnivå. Sommaren är här, och…

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Två män och två kvinnor fikar och ler vid bord, tema inkludering hbtq.

Arbeta aktivt med hbtq-frågor på jobbet

Fördomar, mikroagressioner och minoritetsstress – det är några saker som kan drabba hbtq-personer på arbetsplatsen. Arbetsgivare bör därför arbeta aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats. Det säger...