– Blivande lärare borde undervisas i hur man använder rösten på bästa sätt och om hur de på ett medvetet sätt kan dra fördel av rummets egenskaper, säger Viveka Lyberg-Åhlander.

Foto: Ragnhild Larsson

Förebygg röstproblem på lärarutbildning

Mer än var tionde lärare har problem med sin röst. Men det är inte akustiken i klassrummen som det brukar vara fel på. Det visar en studie av forskarna Viveka Lyberg-Åhlander och David Pelgrim Garcia. Förebygg problemen med röstträning på lärarutbildningen, föreslår de.

Forskarna Viveka Lyberg-Åhlander och David Pelgrim Garcia har kartlagt sambanden mellan lärare med röstproblem och de lokaler de undervisar i. Studien inleddes med en enkätundersökning där 500 lärare på 22 skånska skolor deltog.

Av de tillfrågade uppger 13 procent att de ofta eller alltid har problem med rösten. Röstproblemen finns, enligt studien, hos lärare i alla åldrar och det var inte någon skillnad mellan könen.

Viktig fråga

Av dem som har problem med rösten uppger 36 procent att besvären är så svåra att de ofta tvingas sjukskriva sig, medan det bara var 9 procent av lärarna i den friska gruppen som ibland sjukskrev sig för problem med rösten.

– Att så många sjukskrivningar beror på röstproblem gör det till en samhällsekonomiskt viktig fråga, säger Viveka Lyberg-Åhlander. Trots det verkar det inte vara något som diskuteras på skolorna utan många lider i tysthet. En del tolkar problemen som resterna av en förkylning och inser inte att det har med arbetsmiljön att göra.

De röstproblem som många lärare har är inte alltid urskiljbara för utomstående.

– En del av de lärare som söker vård har en heshet som hörs men i många fall går problemet inte att höra, säger Viveka Lyberg-Åhlander, logoped på universitetssjukhuset i Skåne. Lärarna beskriver problemen med att deras röst inte längre når ut. En del känner att de ofta behöver harkla sig, för att klara rösten.

Sociala konsekvenser

De lärare som har problem med sina röster lider mycket av det.

– En del får så svåra problem att de till slut tvingas byta yrke. Det är dessutom ett problem som får sociala konsekvenser eftersom de som drabbas ofta väljer bort fritidsaktiviteter där de måste använda rösten, säger Viveka Lyberg-Åhlander. De måste vila rösten för att orka undervisa igen när helgen är slut.

Ett urval av de lärare som svarade att de hade problem med rösten fick komma på en undersökning, där deras halsar och stämband undersöktes och röstprov spelades in. Forskarna satte ihop en kontrollgrupp friska lärare, med samma köns- och åldersfördelning, som också testades.

– Den enda skillnad som vi kunde hitta märktes var på de inspelningar som gjordes när de undervisade, berättar Viveka Lyberg-Åhlander. När bullret i klassrummet stiger så är det naturligt att läraren höjer både röst- och tonläge. Så reagerade de friska lärarna medan de med röstproblem bara höjde volymen på rösten, medan tonläget låg kvar.

Stämbanden överbelastade

Att tonläget inte förändrades kan bero på att stämbanden är överbelastade.

– Man tänka sig att det är ett resultat av att vävnaden i stämbanden inte är så elastisk som den ska vara, säger hon.

David Pelgrim Garcia, doktorand vid Danmarks Tekniska Universitet, som undersökte akustiken, fann att ljudmiljön i klassrummen på de skolor som ingick var bra.

– Problemet var alla störande ljud som buller utifrån och ljudet från ventilationsanläggningar, säger han.

Ett resultat är att de lärare som har röstproblem var skickligare än sina friska kollegor på att utnyttja lokalens akustik som röstförstärkare.

– De gör det antagligen instinktivt och det är något som de friska lärarna inte har behövt utveckla, förklarar Viveka Lyberg-Åhlander. Genom att placera sig på olika sätt i lokalen utnyttjar de rummets hårda ytor för att ge rösten mer efterklang.

Borde undervisas

Problemen skulle kunna förebyggas om röstträning ingick i lärarutbildningen.

– Blivande lärare borde undervisas i hur man använder rösten på bästa sätt och om hur de på ett medvetet sätt kan dra fördel av rummets egenskaper, säger Viveka Lyberg-Åhlander.

Som ett tack till de skolor som deltog i studien erbjöd hon sig att hålla föredrag och ge lärarna råd om hur de kan träna sina röster.

– Det är bara en av de 22 rektorer som fick erbjudandet som har tackat ja, säger hon. Jag antar att rektorerna prioriterar ner detta till förmån för allt annat som de måste hinna med, men det bekräftar bilden av att röstproblemen inte är något som tas riktigt på allvar.

Text: Jenny Wickberg, 16 april 2014

Senaste artiklar

Spela sig till bättre trivsel?

Datorspel för att engagera medarbetare och digitalt quiz om arbetsmiljö. Helsingborgs stad tar nya moderna grepp. – Med spelet har vi skapat ett helt nytt sätt att kunna prata om…

Mäter stressnivå för att motverka utmattning

Vem är i riskzonen för att bli sjukskriven för stress? Det går att mäta med verktyget Stress och balans. Vindelns kommun har använt mätverktyget för att se vilka som kan…

Han får avlastning med hjälp av Chefoskopet

Till hösten får rektorn Jonas Hällström stöd av en biträdande rektor. Hans chef tog hjälp av Chefoskopet för att lyfta rektorernas behov av avlastning i Lomma kommun. – Det händer…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?