Styrelsen och politiker spelar roll för arbetsmiljön

Använd nyckeltal för det ni i högsta ledningen vill se mer av. Det är ett framåtriktat sätt för arbetsmiljöarbete, visar forskning. Suntarbetslivs Forskning på 5 visar snabbt forskning om arbetsmiljö – och ger gruppen stöd för dialogen om hur man kan dra nytta av forskningen på den egna arbetsplatsen.