Hitta rätt åtgärd i arbetsmiljöarbetet

Titta djupare på orsakerna till olika arbetsmiljöproblem. Annars är det lätt hänt att åtgärderna hamnar på individnivå när arbetsmiljöproblemet egentligen är på organisatorisk nivå. Den här filmen är en del av Suntarbetslivs dialogverktyg Forskning på 5: Hitta rätt åtgärd i arbetsmiljöarbetet.