Bättre möten används i Stockholms stad

29 mars 2016 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

Forskning visar att bra möten behöver balans mellan fyra perspektiv: utifrån, inifrån, utforskande och berättande.

Med utgångspunkt i forskningen om balanserad kommunikation har Suntarbetsliv tagit fram verktyget Bättre möten.

Artikeln berättar om en avdelning i Stockholms stad som använt Bättre möten med bra resultat.

Porträtt av Eva Palmheden Kalms i utomhusmiljö.
Det är bra att verktyget Bättre möten har sin grund i forskning, tycker Eva Palmheden Kalms, biträdande avdelningschef på personalstrategiska avdelningen i Stockholms stad.

Foto: Åsa Hammar

Sammanfattning av artikeln

Forskning visar att bra möten behöver balans mellan fyra perspektiv: utifrån, inifrån, utforskande och berättande.

Med utgångspunkt i forskningen om balanserad kommunikation har Suntarbetsliv tagit fram verktyget Bättre möten.

Artikeln berättar om en avdelning i Stockholms stad som använt Bättre möten med bra resultat.

Suntarbetsliv verktyg Bättre möten är ett stöd för dig som vill utveckla kommunikationen vid möten i din arbetsgrupp. Eva Palmheden Kalms i Stockholms stad har testat verktyget med sina medarbetare.

Bättre möten är ett digitalt verktyg för att utveckla dialogen vid möten på jobbet. Verktyget är avsett för fasta grupper, till exempel arbetsgrupper eller samverkansgrupper. Det bygger på forskningsprojektet Balanserad kommunikation. Den forskningen visade att det som behövs för en god kommunikation är ett positivt samtalsklimat och en balans mellan fyra olika perspektiv som hänger ihop parvis: utifrån – inifrån och utforskande – berättande.

På Stockholms stads personalstrategiska avdelning har de testat verktyget Bättre möten. Där jobbar åtta personer bland annat med strategier för kompetensförsörjning och utvecklingsinsatser för chefer inom staden. Eva Palmheden Kalms är deras chef.

– Jag tror att Bättre möten kan lägga en grund för en bra dialog, öppenhet och delaktighet på både möten och i andra delar av verksamheten, säger hon.

Hösten 2015 blev hon tillfrågad av forskaren Birgitta Södergren och projektledaren Maija Oxelhag från Suntarbetsliv om hon och hennes arbetsgrupp ville pröva de olika delarna av Bättre Möten, som då var under utveckling.

– Vi tackade ja, det är spännande att få vara med och utveckla stöd som kan vara till nytta för fler.

Bra när gruppen ska starta något nytt

Eva Palmheden Kalms grupp fick ta del av texter, poddinslag och filmer.

De fick också testa kommunikationen i den egna gruppen med hjälp av de enkäter som Bättre möten erbjuder. Då upptäckte de att de behövde arbeta mer med två av de fyra perspektiven från forskningsprojektet Balanserad kommunikation: inifrånperspektivet och utforskandeperspektivet.

Det här är vanliga utvecklingsområden i många arbetsgrupper. Det är lätt att se vilka områden man behöver utveckla genom enkäter som gruppens medlemmar kan göra och få en analys av direkt på webben.

Dessutom prövade gruppen några av de övningar i att utveckla kommunikationen som Bättre möten erbjuder. Övningarna har de nu använt sig av flera gånger.

– De har fungerat bra, framför allt när vi själva skulle utveckla något, till exempel när vi skulle skapa ett nytt chefsprogram, säger Eva Palmheden Kalms.

Vill rekommendera andra

Hon vill absolut rekommendera andra att använda sig av Bättre möten, som är tillgängligt för alla helt kostnadsfritt på webben.

Det finns några saker att tänka på innan man börjar använda Bättre möten, tycker Eva Palmheden Kalms.

– Som chef bör man tänka efter varför man tycker det är viktigt, och sedan se till att förankra det väl i sin arbetsgrupp. Det måste finnas en grundtrygghet i gruppen för att kunna genomföra övningarna. Finns det konflikter i gruppen är Bättre möten inte rätt verktyg för att hantera dem.

För Eva Palmheden Kalms är Bättre möten inte bara ett sätt att utveckla kommunikationen i den egna arbetsgruppen. Hon kommer också att tipsa cheferna i Stockholms stad om verktyget, som ett stöd för dialogen med deras egna medarbetare.

– Vi vill gärna arbeta forskningsbaserat med det stöd vi erbjuder chefer i Stockholms stad, och det är ytterligare en anledning till att det här verktyget känns tryggt att använda, säger hon.

Hösten 2020 uppdaterades Bättre möten med ett helt nytt utseende. Samma forskning ligger bakom det nya verktyget, som nu är ännu mer lättillgängligt och enklare att använda. Gå direkt till nya Bättre möten. 

Bättre samtal – två tips

Text: Åsa Hammar