Det är bra att verktyget Bättre möten har sin grund i forskning, tycker Eva Palmheden Kalms, biträdande avdelningschef på personalstrategiska avdelningen i Stockholms stad.

Foto: Åsa Hammar

Bättre möten används i Stockholms stad

Nu lanserar Suntarbetsliv verktyget Bättre möten, ett stöd för dig som vill utveckla kommunikationen vid möten i din arbetsgrupp. Eva Palmheden Kalms i Stockholms stad har redan testat verktyget med sina medarbetare.

Bättre möten är ett digitalt verktyg för att utveckla dialogen vid möten på jobbet. Verktyget är avsett för fasta grupper, till exempel arbetsgrupper eller samverkansgrupper, och bygger på forskningsprojektet Balanserad kommunikation. Den forskningen visade att det som behövs för en god kommunikation är ett positivt samtalsklimat och en balans mellan fyra olika perspektiv som hänger ihop parvis: utifrån – inifrån och utforskande – berättande.

Nu finns Bättre möten att ta del av direkt här på Suntarbetslivs webbplats.

På Stockholms stads personalstrategiska avdelning har de redan testat verktyget. Där jobbar åtta personer bland annat med strategier för kompetensförsörjning och utvecklingsinsatser för chefer inom staden. Eva Palmheden Kalms är deras chef.

– Jag tror att Bättre möten kan lägga en grund för en bra dialog, öppenhet och delaktighet på både möten och i andra delar av verksamheten, säger hon.

Hösten 2015 blev hon tillfrågad av forskaren Birgitta Södergren och projektledaren Maija Oxelhag från Suntarbetsliv, om hon och hennes arbetsgrupp ville pröva de olika delarna av Bättre Möten, som då var under utveckling.

– Vi tackade ja, det är spännande att få vara med och utveckla stöd som kan vara till nytta för fler.

Bra när gruppen ska starta något nytt

Eva Palmheden Kalms grupp fick ta del av texter, poddinslag och filmer.

De fick också testa kommunikationen i den egna gruppen med hjälp av de enkäter som Bättre möten erbjuder. Då upptäckte de att de behövde arbeta mer med två av de fyra perspektiven från forskningsprojektet Balanserad kommunikation: inifrånperspektivet och utforskandeperspektivet.

Det här är vanliga utvecklingsområden i många arbetsgrupper. Det är lätt att se vilka områden man behöver utveckla genom enkäter som gruppens medlemmar kan göra och få en analys av direkt på webben.

Dessutom prövade gruppen några av de övningar i att utveckla kommunikationen som Bättre möten erbjuder. Övningarna har de nu använt sig av flera gånger.

– De har fungerat bra, framför allt när vi själva skulle utveckla något, till exempel när vi skulle skapa ett nytt chefsprogram, säger Eva Palmheden Kalms.

Vill rekommendera andra

Hon vill absolut rekommendera andra att använda sig av Bättre möten, när det nu är tillgängligt för alla att ta del av helt kostnadsfritt på webben.

Det finns några saker att tänka på innan man börjar använda Bättre möten, tycker Eva Palmheden Kalms.

– Som chef bör man tänka efter varför man tycker det är viktigt, och sedan se till att förankra det väl i sin arbetsgrupp. Det måste finnas en grundtrygghet i gruppen för att kunna genomföra övningarna. Finns det konflikter i gruppen är Bättre möten inte rätt verktyg för att hantera dem.

För Eva Palmheden Kalms är Bättre möten inte bara ett sätt att utveckla kommunikationen i den egna arbetsgruppen. Hon kommer också att tipsa cheferna i Stockholms stad om verktyget, som ett stöd för dialogen med deras egna medarbetare.

– Vi vill gärna arbeta forskningsbaserat med det stöd vi erbjuder chefer i Stockholms stad, och det är ytterligare en anledning till att det här verktyget känns tryggt att använda, säger hon.

Hösten 2020 uppdaterades Bättre möten med ett helt nytt utseende. Samma forskning ligger bakom det nya verktyget, som nu är ännu mer lättillgängligt och enklare att använda. Gå direkt till nya Bättre möten. 

Text: Åsa Hammar, 29 mars 2016

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?