Träning på arbetstid ger friskare medarbetare

1 juni 2013 Lästid: 3 min
Två kvinnor går med stavar.
Konditionsträning är den träningsform som ger bäst hälsoeffekter visar en översikt från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Foto: Cecilia Elander

Att erbjuda fysisk ansträngande träning är bland det viktigaste arbetsgivaren kan göra för att få friskare medarbetare. Och i takt med att de anställdas välbefinnande ökar minskar sjukfrånvaron.

Att som arbetsgivare erbjuda träning lönar sig – det visar ett antal studier. I en svensk undersökning med 200 anställda inom Folktandvården minskade sjukfrånvaron med nästan en fjärdedel för dem som fick träna 2,5 timmar i veckan på arbetstid.

sjukfrånvaron minskade med nästan en fjärdedel för dem som fick träna 2,5 timmar i veckan på arbetstid

Dessutom var produktiviteten densamma, trots att en del av arbetstiden gick åt till träning.

När Lidingö kommun gjorde ett försök med obligatorisk träning för anställda inom äldreomsorgen minskade sjukfrånvaron med nästan en tredjedel.

Få arbetsgivaren att satsa på friskvård

Trots att det är väl belagt att medarbetarnas hälsa förbättras av träningen, så är det svårt att få arbetsgivarna att avsätta arbetstid och pengar till fysiska aktiviteter.

– Ser man till behovet så skulle hälso- och friskvårdbranschen behöva vara tjugo gånger större än den är, så varför är den inte det? För att de som bestämmer inte tror på det här, säger Stefan Lundström, hälsoekonom och specialist på sambandet mellan personalfrågor och ekonomiska konsekvenser.

– Det som behövs är styrning, inte forskning. Vi vet redan vad som är lönsamt att satsa på, säger han.

– Det gäller att få dem som bestämmer att känna sig trygga i sådana satsningar. Kommunala chefer till exempel måste först förstå vad de avstår budgetutrymme till och se att de får något tillbaka. Vi kan peka på hur många studier som helst, men de kommer ändå säga att det här gäller inte oss.

Hälsoprofil visar individens behov av träning

Som arbetsgivare gäller det förstås också att erbjuda rätt sorts insatser. Det går att satsa helt fel, även om man erbjuder träning till de anställda.

– Det gör man om man enbart hålla sig till Skatteverkets förmånsregler och låta det styra satsningen. Att man ger samma paket till alla, vilket bara gynnar de som redan är aktiva. Man bör göra exempelvis hälsoprofilbedömningar innan man gör satsningen, konstaterar Stefan Lundström

Han tycker att det är fel att se på träningen som en anställningsförmån. Å andra sidan gäller det också att ingen känner sig utpekad om insatserna är riktade enbart till vissa anställda.

– Man måste jobba ungefär som man gör med alkoholister, ett diskret erbjudande som en tredje part, som företagshälsovården, kommer med. Man utmärker sig enbart genom att få erbjudandet, inte genom att pekas ut på förhand, säger Stefan Lundström.

Konditionsträning ger bäst effekt

En översikt från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, visar att konditionsträning minskar risken att dö i förtid med hela 65 procent. Att sluta röka har lägre effekt, 50 procent. Faktum är att hälsoeffekten av förbättrad kondition är lika stor som att både sluta röka och gå ner i vikt. En orsak kan vara att motionen effektivt minskar den dagliga stressen.

– Konditionsträning är det mest potenta sättet att hantera stress. Visst kan det vara bra att ligga på en spikmatta eller träna yoga, men det kräver flera timmar för att få samma effekt som ett kortare träningspass. Fysisk träning och konditionsträning vinner i alla studier eftersom det är så tidseffektivt, säger Stefan Lundström.

Text: Michael Nyhaga