Två kvinnor går med stavar.

Konditionsträning är den träningsform som ger bäst hälsoeffekter visar en översikt från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Foto: Cecilia Elander

Träning på arbetstid ger friskare medarbetare

Att erbjuda fysisk ansträngande träning är bland det viktigaste arbetsgivaren kan göra för att få friskare medarbetare. Och i takt med att de anställdas välbefinnande ökar minskar sjukfrånvaron.

Att som arbetsgivare erbjuda träning lönar sig – det visar ett antal studier. I en svensk undersökning med 200 anställda inom Folktandvården minskade sjukfrånvaron med nästan en fjärdedel för dem som fick träna 2,5 timmar i veckan på arbetstid.

sjukfrånvaron minskade med nästan en fjärdedel för dem som fick träna 2,5 timmar i veckan på arbetstid

Dessutom var produktiviteten densamma, trots att en del av arbetstiden gick åt till träning.

När Lidingö kommun gjorde ett försök med obligatorisk träning för anställda inom äldreomsorgen minskade sjukfrånvaron med nästan en tredjedel.

Få arbetsgivaren att satsa på friskvård

Trots att det är väl belagt att medarbetarnas hälsa förbättras av träningen, så är det svårt att få arbetsgivarna att avsätta arbetstid och pengar till fysiska aktiviteter.

– Ser man till behovet så skulle hälso- och friskvårdbranschen behöva vara tjugo gånger större än den är, så varför är den inte det? För att de som bestämmer inte tror på det här, säger Stefan Lundström, hälsoekonom och specialist på sambandet mellan personalfrågor och ekonomiska konsekvenser.

– Det som behövs är styrning, inte forskning. Vi vet redan vad som är lönsamt att satsa på, säger han.

– Det gäller att få dem som bestämmer att känna sig trygga i sådana satsningar. Kommunala chefer till exempel måste först förstå vad de avstår budgetutrymme till och se att de får något tillbaka. Vi kan peka på hur många studier som helst, men de kommer ändå säga att det här gäller inte oss.

Hälsoprofil visar individens behov av träning

Som arbetsgivare gäller det förstås också att erbjuda rätt sorts insatser. Det går att satsa helt fel, även om man erbjuder träning till de anställda.

– Det gör man om man enbart hålla sig till Skatteverkets förmånsregler och låta det styra satsningen. Att man ger samma paket till alla, vilket bara gynnar de som redan är aktiva. Man bör göra exempelvis hälsoprofilbedömningar innan man gör satsningen, konstaterar Stefan Lundström

Han tycker att det är fel att se på träningen som en anställningsförmån. Å andra sidan gäller det också att ingen känner sig utpekad om insatserna är riktade enbart till vissa anställda.

– Man måste jobba ungefär som man gör med alkoholister, ett diskret erbjudande som en tredje part, som företagshälsovården, kommer med. Man utmärker sig enbart genom att få erbjudandet, inte genom att pekas ut på förhand, säger Stefan Lundström.

Konditionsträning ger bäst effekt

En översikt från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, visar att konditionsträning minskar risken att dö i förtid med hela 65 procent. Att sluta röka har lägre effekt, 50 procent. Faktum är att hälsoeffekten av förbättrad kondition är lika stor som att både sluta röka och gå ner i vikt. En orsak kan vara att motionen effektivt minskar den dagliga stressen.

– Konditionsträning är det mest potenta sättet att hantera stress. Visst kan det vara bra att ligga på en spikmatta eller träna yoga, men det kräver flera timmar för att få samma effekt som ett kortare träningspass. Fysisk träning och konditionsträning vinner i alla studier eftersom det är så tidseffektivt, säger Stefan Lundström.

Text: Michael Nyhaga, 01 juni 2013

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...