Samsyn gör det lättare att vara rektor

22 september 2020 Lästid: 6 min
Thomas Stenseke Larsson och Linda Davidsson, rektorer på Gullhögskolan i Vårgårda. De står i en korridor med skåp och elever.
Rektorsteam. Thomas Stenseke Larsson och Linda Davidsson är rektorer på Gullhögskolan i Vårgårda. Med stöd av Chefoskopet har de fått bättre organisatoriska förutsättningar att leda sin skola.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Hösten 2019 började rektorerna i Vårgårda arbeta med Chefoskopet. Nu har de en handlingsplan för hur de ska förbättra sina organisatoriska förutsättningar. Den har redan gett effekt.

I början av hösten 2019 fattades en rektor av två på Gullhögskolan i Vårgårda. Linda Davidsson, rektor för elevhälsoarbete, särskola och nyanlända elever, fanns på plats. Snart kom även Thomas Stenseke Larsson in som rektor nummer två, men under hösten delade han sitt jobb mellan två skolor.

När de två började arbeta tillsammans genomförde rektorsgruppen i kommunen metoddelen av Chefoskopet, Suntarbetslivs verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Rektorsorganisationen genomförde också en ledarskapsutbildning, det hade varit hög personalomsättning. Och Thomas Stenseke Larsson och Linda Davidsson gick även rektorsutbildningen.

– Det var en hektisk tid, säger Thomas Stenseke Larsson.

Viktigt att få en samsyn

Med hjälp av Chefoskopet utforskade rektorerna sin arbetsmiljö och sina förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Innan dess hade även kommunledningen och några politiker arbetat med vad organisatoriska förutsättningar handlar om med hjälp av Chefoskopets kunskapsdel.

Porträtt på Thomas Stenseke Larsson.

– Det gav oss en tydlighet, säger Thomas Stenseke Larsson.

Rektorerna arbetade också fram en handlingsplan, som presenterades för ansvariga politiker, och kommunens ledning.

– Syftet var att det här skulle ge en samsyn och ta fäste i hela organisationen. Så att politikerna och vår kommunchef skulle få insikt i och förstå vårt uppdrag, säger Linda Davidsson.

Det viktiga är att få igång en dialog

De tycker att handlingsplanen landade bra hos politikerna.

– Det finns en lyhördhet och ett stort intresse för skolan i kommunen. Och det viktiga är att få igång en dialog, säger Tomas Stenseke Larsson.

Porträtt på Linda Davidsson.

– Man är sig själv närmast, säger Linda Davidsson och ritar med händerna i luften.

– Vi rektorer jobbar på här nere, politikerna sliter där uppe och mittemellan stretar våra chefer. Men får man ett gemensamt språk så förstår man varandra. Det tycker jag att vi har fått med hjälp av Chefoskopet.

Sen blev det 2020 och dags att börja beta av handlingsplanen. Då kom corona, och med den hög sjukfrånvaro hos både lärare och elever.

– Hade vi rektorer inte haft Chefoskopet med oss in i coronapandemin hade det säkert blivit ännu mer oreda, säger Thomas Stenseke Larsson och vänder sig mot Linda Davidsson som sitter bredvid inne på hans kontor. Hon nickar allvarligt.

Fann fyra områden att förbättra

Handlingsplanen innehåller fyra områden att förbättra. Det ena är att öka dialogen med politikerna.

Politikerna började göra skolbesök, med de avbröts tyvärr av corona. När de kan återupptas igen blir det i mindre grupper och på fler skolor.

Porträtt på Ingamaj Wallertz-OlssonIngamaj Wallertz-Olsson (M) är en av de politiker som varit med i arbetet med Chefoskopet. Hon är ordförande i utskottet för lärande och omsorg.

– För mig var det en självklarhet att vi skulle arbeta med Chefoskopet. Det har gett oss en fortlöpande dialog där vi bollar frågeställningar mellan politiker, tjänstemän, rektorer och lärare, säger hon.

Den dialogen skapar ett driv i verksamheten, och ger bättre arbetsmiljö för både personal och elever.

Ny IT-strateg avlastar rektorer och lärare

Även om politikerbesöken i skolorna dröjer så har flera av de andra punkterna i handlingsplanen redan blivit verklighet. Dit hör till exempel att grundskolorna har fått en IT-strateg.

– Ta en så enkel sak som en app, ett läs- och skrivverktyg för eleverna. Frågan om vilken app man ska välja kan ligga i rullning i flera veckor. Men ingen har tid eller kompetens att bedöma vilken app som är bra. Det blir tusen mejl om en fråga, och ändå är det ingen som gör något, säger rektorn Linda Davidsson.

Nu får den nyrekryterade IT-strategen ta sådana frågor.

Stöd för arbetsplatsträffarna

Handlingsplanen tar också upp att skolorna behöver gemensamma processer och rutiner som underlättar arbetet. Dit hör stöd för arbetsplatsträffarna, APT.

– I Chefoskopet pratade vi om förberedelser av gemensamma frågor som skulle upp på APT. Förut förberedde var och en sitt på sin egen kammare, och lade ned lika mycket tid var. Nu försöker vi istället göra en gemensam grund för de frågor som ändå är samma för oss alla.

gemensamma processer och rutiner som underlättar arbetet

De har även börjat ta fram gemensamma blanketter och formulär som alla skolor kan använda, till exempel för beslut om svenska som andra språk.

De får också stöd från skolchefen Malin Lindberg och en administratör med att exempelvis ta fram rutiner och material som alla rektorer behöver.

– När ingen har helhetsgreppet går det fortare att göra det själv. Men det är tidssparande att lägga tid på att arbeta igenom det som kan underlätta för alla, säger Linda Davidsson.

När de här två rektorerna hösten 2019 gick in i Chefoskopet så hade de med sig en stor frustration över att inte räcka till.

– Men vi fick tid att tänka. Nu efteråt kan vi backa tillbaka och fiska upp vad vi kom fram till. Vad var det vi sa då? Hur kan vi använda det nu?
Det här är den andra artikeln om hur Vårgårda arbetar med Chefoskopet. Den första är Rektorerna i Vårgårda tar hjälp av Chefoskopet.

Om Chefoskopet

Chefoskopet är:

  • Ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö.
  • Ett stöd för att kartlägga och analysera chefernas organisatoriska förutsättningar.
  • Utvecklat i nära samarbete med forskare.

Här hittar du Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet

4 åtgärder i Vårgårdas handlingsplan  

Det här ska de göra för rektorerna i Vårgårda:

  • Tillsätta digitaliseringsstrateg.
  • Se över rektorernas gemensamma processer, riktlinjer och rutiner , och bestämma vem som ska göra dem.
  • Möjliggöra en ökad dialog mellan tjänstemän och politiker. 
  • Förbättra och utveckla introduktionen av nya rektorer. 

Se en kort film om chefers organisatoriska förutsättningar

Är man som chef aldrig starkare än den organisation man verkar i?

Möt två av forskarna bakom Chefios, den forskning som ligger till grund för Chefoskopet. Annika Härenstam och Lisa Björk som berättar mer om organisatoriska förutsättningar.

Text: Anna Norrby