Artur Tenenbaum, företagsläkare och enhetschef på företagshälsovården Hälsan och Arbetslivet, använder redan metoden med framgång, för patienter som söker hjälp för att de är stressade på jobbet.

Foto: Anna Rehnberg

Upptäck arbetsrelaterad utmattning tidigt

Nu finns en metod för att tidigt identifiera och hjälpa den som är på väg att drabbas av arbetsrelaterad utmattning. Artur Tenenbaum är företagsläkare i Västra Götalandsregionen. Han berättar hur han använder den i sitt arbete – på Gilla Jobbet den 22 och 23 oktober.

Metoden heter LUQSUS med ett samlingsnamn, och används idag av Västra Götalandsregionens företagshälsovård Hälsan och Arbetslivet, och av Tetra Paks företagshälsovård.

– Nästan hälften av dem som söker sig till oss gör det på grund av stress. Därför är det så viktigt att tidigt fånga upp de som riskerar att drabbas av utmattningssyndrom, säger Artur Tenenbaum.

Metoden kan användas på flera sätt:

 • För att tidigt identifiera arbetsrelaterat utmattningssyndrom
 • För att stötta den som redan drabbats och som behöver rehabilitering
 • För att förebygga att större grupper av anställda drabbas

Den går enkelt uttryckt ut på att den som söker hjälp hos företagshälsovården och visar tecken på att vara i riskzonen för utmattningssyndrom, får svara på ett antal frågor. Svaren sammanställs i ett diagram, som med hjälp av en färgskala visar om man är på väg att bli utmattad.

Högpresterande patienter

– Mina patienter är ofta duktiga och högpresterande. Det är svårt för dem att inse att de ligger i riskzonen för att bli utmattade. Då är det här en fantastiskt pedagogisk metod för att visa, att så här ser det faktiskt ut. Du måste dra ner på stressen, säger Artur Tenenbaum.

Förutom frågorna genomgår patienten en vanlig klinisk undersökning där man kontrollerar, hjärta, blodtryck med mera. Det är den samlade bedömningen som sedan ligger till grund för en eventuell insats.

Om insatsen medför en sjukskrivning får patienten hjälp med rehabilitering. Därefter kan företagsläkaren sammankalla till ett treparts möte med den sjukskrivnes chef. På mötet gör man en kartläggning av vad det är på jobbet som orsakar stressen.

Inför det mötet kan läkaren använda en annan frågemall som också ingår i LUQSUS. De frågorna syftar till att undersöka matchningen mellan den anställdes förmåga och de arbetsuppgifter han eller hon har. Med svaren därifrån som utgångspunkt blir det lättare att gå vidare med en rehabilitering som skräddarsys för den sjukskrivne.

Kan användas förebyggande

LUQSUS kan också användas för att kartlägga den psykosociala arbetsbelastningen i en hel arbetsgrupp, i förebyggande syfte.

På Skaraborgs sjukhus fick en hel avdelning med 60 anställda svara på frågor från LUQSUS. Resultaten användes sedan som utgångspunkt för det systematiska arbetsmiljöarbetet på avdelningen.

Det finns sedan tidigare en hel del skalor och skattningsmetoder för individer att använda sig av för att kontrollera om man är på väg att få utmattningssyndrom. Det unika med LUQSUS- metoden är att den mäter just den arbetsrelaterade utmattningen, och att den är vetenskapligt utprovad.

Det är docent Kai Österberg och professor Björn Karlsson (numera avliden) på Arbets- och miljömedicin i Lund som utarbetat metoden LUQSUS.

Började med en annan forskning

Det började egentligen med ett annat forskningsprojekt, där målet var att utveckla en metod för att på ett hållbart sätt kunna börja arbeta igen efter att ha drabbats av utmattningssyndrom. Kai Österberg och Björn Karlsson märkte då att de patienterna visade en rad tidiga tecken på utmattning långt innan de blev sjukskrivna.

Det var de symptomen som sedan bildade utgångspunkt för de frågeformulär de sedan skapade, och som blev en del av LUQSUS.

Det här är LUQSUS

 • LUCIE – Lund University Checklist for Incipient Exhaustion (checklista för begynnande utmattning). 28 frågor med fyra olika svarsalternativ, för att upptäcka förstadium till utmattning.
 • LUCIEs frågor handlar om sömn och återhämtning, om avgränsning mellan arbete och fritid, om gemenskap och socialt stöd på arbetsplatsen, om kontroll över arbetsuppgifterna eller egen förmåga, om privatliv och fritidsaktiviteter, om hälsobesvär.
 • QPS-Mismatch – frågor om matchning, mellan individ och arbete. Användbar som utgångspunkt vid en rehabilitering där också den anställdes/drabbades chef deltar.
 • S-UMS – självskattningsinstrument för individer som eventuellt är på väg att drabbas av utmattningssyndrom. S-UMS är utarbetat av Institutet för Stressmedicin i Göteborg och bygger på Socialstyrelsens kriterier för utmattningssyndrom.
Text: Åsa Hammar, 15 oktober 2014

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

”Det handlar om delaktighet på riktigt”

Pappersarbetet har blivit enklare, lärarnas stress har minskat och det har blivit lättare att anmäla kränkningar. Det är några resultat av att Finningeskolan i Strängnäs har varit med i ett…

Digitalt Gilla Jobbet har fokus på corona

Gilla Jobbet är det årliga arbetsmiljöeventet som ingen vill missa. I år är temat hur coronapandemin påverkar hur vi har det på jobbet. Dessutom blir Gilla Jobbet helt digitalt. Så boka in förmiddagen…

Få bättre arbetsplats med Forskning på 5

Tänk dig att arbeta på ett ställe där man håller reda på vad forskare inom arbetsmiljö kommer fram till, och sedan använder den kunskapen för att hela tiden skapa en…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?