Numera har Carina Söderqvist inte ont i nacke och axlar längre, tack vare de prismatiska glasögonen. Hon har även en så kallad flipplupp, för förstoring av tänderna som hon ska arbeta med.

Foto: Torbjörn Uhlin

Mindre risk för nackont när glasögon leder blicken rätt

Sju av tio tandläkare och tandhygienister får ont i nacke och axlar – de arbetar med framåtböjt huvud för att kunna se in i munhålan. En ny lösning är specialglasögon som vinklar blicken nedåt, med hjälp av prismor. Hälften av alla anställda inom Folktandvården i Västra Götaland har börjat använda dem och forskare ska studera vilken effekt de har.

Inom tandvården har de tidigare provat andra ergonomiska lösningar, som liggande patienter och ergonomiska stolar för de anställda. Men det har inte inneburit någon större förbättring. En annan lösning har varit rörliga luppar på glasögonen, så kallade flippluppar. De förstorar tanden och gör det lättare att arbeta i munhålan.

Men kvar står problemet med felaktig arbetsställning. Där hjälper de så kallade prismatiska glasögonen, som gör att de anställda kan spana in i patienternas munnar utan att vrida på nacken. Detta minskar nackbesvären för de anställda. Man kan använda prismatiska glasögon både med och utan flippluppar.

Första försöken i Holland och Västra Götaland

De första versionerna av specialglasögonen tog ett företag i Mölnlycke fram, på uppdrag av ett holländskt försäkringsbolag. På försäkringsbolaget såg de att de fick betala ersättningar för ett ökande antal belastningsskador till tandvårdsanställda. Privata tandläkare i Holland med nackproblem testade glasögonen och fick mindre obehag och smärtor i axlar och nacke.

Vid Institutet för stressmedicin, inom Västra Götalandsregionen, tog forskare tag i idén. De började 2007 testa glasögonen på 45 tandläkare och tandhygienister inom Folktandvården i Västra Götalandregionen.

– Vi mätte hur de anställda böjde nacken framåt före respektive efter att man hade börjat använda prismaglasögonen, berättar Agneta Lindegård Andersson, forskare vid institutet. Vi informerade samtidigt om bästa arbetsställning. Dessa anställda fick en klar minskning av framåtböjning av nacken, och därmed minskad risk för skador, jämfört med en kontrollgrupp med anställda som inte hade fått prismaglasögonen.

Det här resultatet ledde till att Västra Götalandsregionen 2010 beslutade att erbjuda prismaglasögon till alla tandvårdsanställda.

Slut på domningar i skuldrorna

Tandhygienisten Carina Söderqvist på Gibraltarkliniken mitt i Göteborg var tidigt ute med att få glasögontypen. Hon såg en presentation av dem på en tandvårdsmässa för fyra år sedan, då de ännu inte fanns att köpa. Hon bad att få låna ett par.

– Jag blev väldigt nöjd, och har haft dem sedan dess, säger hon. Tidigare hade jag ofta väldigt ont i nacken och kände domningar i skuldrorna. Regelbundet fick jag söka upp en massör för att komma i form.

Nu har hon såväl flipplupp som prisma på glasögonen och hon har vant sig vid dem. – En annan fördel är att vi tandhygienister numera har sittande arbetsställning. Det är skönare. En hygienist arbetar ju längre tid inne i munhålan än en tandläkare.

En annan fördel med flipplupp är att vi tandhygienister numera har sittande arbetsställning. Det är skönare.

Folktandvård i framkant

Folktandvården i Västra Götaland ligger i framkanten internationellt. Det finns bara enstaka tandvårdsanställda som använder glasögonen i Holland, Frankrike, Portugal och Spanien. Detsamma gäller inom svenska privattandvården.

Agneta Lindegård Andersson förklarar att det gick oerhört snabbt från att deras första studie kunde visa på nytta, tills att de anställda ute i tandvården fick tillgång till prismaglasögonen. En förklaring tror hon är att Västra Götalandsregionens forskare vid Institutet för stressmedicin samarbetade nära med företagshälsovård, tandvård och leverantör.

Nu går forskarna ett steg till. De ska i större skala ta reda på vad det innebär för nackvärk att använda prismaglasögonen. Istället för 45 anställda ska de nu undersöka de cirka 600 av totalt 1200 anställda i Folktandvården, som hittills har valt att använda glasögonen. I den treåriga studien, som får stöd av AFA Försäkring, ska forskarna jämföra användare av prismaglasögonen med anställda som avstått från dem.

Förutom värk i nacke och axlar ska forskarna kartlägga hur de två grupperna upplever ansträngning och komfort i arbetet. Studien ska ge klart besked om hur prismaglasögonen fungerar, för att minska detta stora arbetsmiljöproblem för de anställda i tandvården.

Det saknas studier av nackbesvär inom tandvården. Men parallellt med studien i Västra Götaland pågår ett annat projekt, också det med stöd av AFA Försäkring. Fredrik Hellström, Högskolan i Gävle, följer och undersöker 180 tandläkarstuderande under deras praktiktjänstgöring under ett och halvt år (2013– 14), för att se hur utsatta de är för värk, som en följd av att de i arbetet böjer nacken framåt.

Kan hjälpa fler yrkesgrupper

2012 fick prismaglasögonen Ergonomisällskapets pris för bästa ergonomidesign. Stig Lindholm, arbetsmiljöstrateg på Västra Götalandregionen och medlem i regionens arbetsmiljödelegation, understryker det fantastiska med hjälpmedlet, som ska minska på bekymren för de anställda inom tandvården.

– Arbetsmiljödelegationen har som uppgift att få regionens politiker att stödja bra arbetsmiljöidéer, och den här idén var lätt att tala för, säger han. Det fanns ju tidigt statistik som talade för effekten av prismaglasögonen. Jag är övertygad om att många andra landsting och regioner kommer att följa efter oss med detta förebyggande arbete. Jag ser gärna samma lösning även för andra grupper inom sjukvården, som opererande personal och laboratorieassistenter.

Inom andra sektorer finns också grupper med besvär i nacke och axlar, som montörer inom industrin och kranförare på byggen, som också kan tänkas ha glädje av prismaglasögonen.

Text: Torbjörn Uhlin, 05 mars 2014

Senaste artiklar

Säkra kemisalar – så gör man i Tyresös skolor

Tyresö kommun har ökat säkerheten och minskat stressen för sina kemilärare. Starten var en gemensam utbildning för lärare och skolledare. Kemilärare har inte bara ansvar för sin egen och elevernas…

Kemisäkerhet för både lärare och elever

Kemilärare är ofta bra på att informera elever om risker. Men de är inte lika noga med sin egen säkerhet. Det säger Jenny Olander, föreståndare för KRC (Kemilärarnas resurscentrum) som…

Språkstödjare gör arbetsmiljön tryggare

Alla som är nya på jobbet behöver ett bra bemötande. Det säger språkstödjaren Emilia Karlin, som efter bara en dags utbildning kommit igång med att skapa en tryggare arbetsmiljö för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

SwAge-modellen gynnar alla åldrar

Vad får människor att stanna kvar i arbetslivet? Viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar...

Ny metod ska mäta hjärntrötthet

Ett nytt forskningsprojekt tar fram en metod för att mäta arbetsförmågan hos patienter med hjärntrötthet. En bättre uppskattning av deras...