På Nacka brandstation har man tagit intryck av Skellefteåmodellen och ser till att så fort som möjligt få de smutsiga larmställen till tvättmaskinen i saneringsrummet.

På Nacka brandstation har man tagit intryck av Skellefteåmodellen och ser till att så fort som möjligt få de smutsiga larmställen till tvättmaskinen i saneringsrummet.

Foto: Jan Vejstad

Minimerad sotkontakt minskar risk för cancer

Brandmän blir utsatta för rökgaser och sotpartiklar som kan leda till cancer. Vid brandförsvaret i Skellefteå har de kommit på en metod som minskar riskerna. Och nu sprider de arbetssättet över landet.

Projektet Friska Brandmän handlar om att ändra rutinerna vid utryckning och allt övrigt arbete brandmännen utför, så att brandmän undviker kontakt med sot och partiklar så mycket som möjligt. Det gäller också att få av sig skyddskläder och annan smutsig utrustning så fort som möjligt efter insatsen och rengöra allt – även fordonen.

Erfarenheter från Skellefteå

I pausrummet på Nacka brandstation luktar det nybryggt kaffe. En brandman i hängselbyxor och T-shirt hämtar en matlåda ur det stålgrå kylskåpet.

Idag är Stefan Magnusson på besök. Han är huvudskyddsombud för Kommunal och till vardags verksam vid brandförsvaret i Skellefteå. Han är 48 år och har fått yrkesrutin. Brandmän måste vara både friska och vältränade för att klara jobbets påfrestningar. Det är svårt att tro att de flesta i rummet har mellan 30-40 år i yrket.

Erfarenheten i yrket uttrycks också i hjälmarna som ligger snyggt uppradade ovanpå brandstationens plåtskåp. De är personliga och var och en har sin egen. En del vita och andra lite skavda och grå. En vit prydlig hjälm signalerar kort erfarenhet och en lite avskavd vittnar om rutin och praktisk kunskap.

Stefan Magnusson är på besök för att berätta om erfarenheterna från Skellefteå för fem företrädare för Södertörns Räddningstjänst, som verkar i flera kommuner söder om Stockholm. De har startat sitt arbete med att förbättra rutiner när det gäller att sanera larmkläder och utrustning efter ett larm eller övning.

Nya rutiner för det dagliga arbetet

På Skellefteå Räddningstjänst har ett antal brandmän i relativt ung ålder insjuknat i olika cancersjukdomar. Samstämmiga undersökningar visar på att det finns ett samband mellan brandmännens arbete och olika cancerformer. Canada, Australien och flera stater i USA erkänner också brandmännens cancer som arbetsskada, men det gör man ännu inte i Sverige. (Läs mer om amerikansk forskning om brandmän och cancer i faktaruta.)

Cancerfallen i Skellefteå fick Stefan Magnusson och hans kollegor att inse att det var hög tid att göra något handgripligt åt saken. De började fundera över hur man skulle kunna genomföra förändringar med relativt enkla medel. Det gällde det att utforma nya rutiner för det dagliga arbetet.

Detta blev starten på ett systematiskt miljöarbete för att motverka kontakt med rök, sot och andra skadliga ämnen. Skellefteåmodellen och projektet Friska Brandmän växte fram – ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Kommunal och Brandmännens Riksförbund.

Initiativet har kommit underifrån, från brandmännen själva

När larmet går är det bråttom för brandmännen att byta om till sina arbetskläder, larmställen. På brandplatsen ska de stå emot både hetta, vatten och sotpartiklar.

– Det är inte bara inandningsluften som är farlig för oss. Huden fungerar som en svamp och därför är det viktigt att vår skyddsutrustning täcker hela kroppen. Och vi använder andningsskydd även vid små bränder, säger Stefan Magnusson.

Efter att ha utvecklat och provat projektet i Skellefteå skapade de så småningom en fungerande pilotmodell.

– Numera tar vi av oss smutsiga larmställ direkt på brandplatsen. Efter insatsen åker de rökiga larmställen och utrustningen direkt in i lastutrymmet, för att sedan tvättas och saneras på stationen, säger Stefan Magnusson.

Det fina med modellen är att den inte kräver några stora kostnader, förklarar han. Enligt honom är en av orsakerna till projektets genomslag att initiativet har kommit underifrån, från brandmännen själva som dagligen upplever hettan och röken på nära håll.

Projektet Friska Brandmän fick Europakommissionens arbetsmiljöpris 2011 och Stefan Magnusson har bland annat presenterat det i de nordiska länderna och ett antal EU-länder, Turkiet och Kroatien. Det som här hemma kallas Skellefteåmodellen heter ”The Swedish way” i dessa internationella sammanhang.

Kunskap, inställning och rutiner

En av de företrädare för Södertörns Räddningstjänst som med stort intresse lyssnar på Stefan Magnusson är Anders Edstam, vice brandchef i Nacka. Han fick höra talas om Friska Brandmän när en medarbetare på Botkyrka brandstation undrade om han fick bjuda in Stefan Magnusson för att få höra vad projektet handlade om. Han tycker att det var givande att höra om erfarenheterna från Skellefteå och berättar att de själva ha kommit en bit på väg:

– Idag har vi genomfört ett antal åtgärder. Vi har investerat i nya tvättmaskiner och torkskåp på elva brandstationer. Investeringarna vi gjort på varje station kostar lite drygt 100. 000 kronor.

Det som återstår är ett förändringsarbete på brandstationerna som handlar om kunskap, inställning och rutiner.

Text: Jan Vejstad, 06 mars 2014

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

5 avstämningar som minskar stressen

På en kirurgavdelning med akutvård händer mycket snabbt. Avdelning 6 vid Ljungby lasarett motar jobbstressen med kommunikation. Fem sorters avstämningar under varje arbetspass minskar stresspåslaget och ökar sammanhållningen. Avdelning 6…

Chefen som praktiserar med medarbetarna

Anna Cederqvist är en kommundirektör som vill ha närkontakt med medarbetarna. Därför praktiserar hon ungefär två dagar i månaden i någon av kommunens verksamheter. Putsa fönster, bädda sängar och svara…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

två undersköterskor i arbetskläder hjälper en gammal kvinna att sätta sig i sin stol, i hemmiljö.

Så flyttar ni personer säkrare

Många inom vård och omsorg lyfter och vänder på patienter och brukare varje dag. Jobba gemensamt med säkerheten, och låt...