genrebild till årsrapport AFA Försäkring 2017. Foto Maskot TT

Kvinnor och män arbetar fortfarande med olika saker, och det syns i den svenska statistiken för arbetsskador och arbetssjukdomar.

Foto: Maskot/TT

Statistik visar vikten av att förebygga stress

Det gäller att förebygga stress i arbetslivet och undersöka kvinnors och mäns olika arbetsvillkor. Undersköterskor och personliga assistenter är några yrkesgrupper som det skulle löna sig extra mycket att satsa på. De slutsatserna kan dras av AFA Försäkrings färska årsrapport “Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

Statistiken i rapporten är välgrundad eftersom alla svenskar som jobbar under ett kollektivavtal omfattas av arbetsskadeförsäkringen och samtliga som arbetar inom kommuner och landsting har sjukförsäkringen.

Siffrorna visar att allvarliga olycksfall på jobbet inte ökar utan ligger stadigt på cirka 2,5 fall per år och tusen sysselsatta. Däremot har de mindre allvarliga olycksfallen – som att man vrickar en fot och är borta från jobbet några dagar – blivit fler de senaste åren. Det kan förklaras av att fler jobbar och mörkertalet minskat.

– År 2009 var det lågkonjunktur. Det var lägre sysselsättning än idag och man drog ner på antalet arbetade timmar, säger Anna Weigelt, chef på AFA Försäkrings analysavdelning.

Sedan dess arbetar fler svenskar och betydligt mer. Dessutom ändrades försäkringsvillkoren 2012 så att det blev möjligt att få ersättning för lindrigare arbetsskador än innan. Samma år blev det också möjligt att anmäla arbetsskador till AFA Försäkring via webben, vilket ledde till fler anmälningar.

Fysiska arbetsmiljön blir bättre

Siffrorna tyder alltså snarast på att den fysiska arbetsmiljön blir bättre. Ökningen av allvarliga arbetsskador bland unga som sågs för några år sedan har avtagit. Av de allvarliga arbetsolyckor som ändå sker halkar kvinnor ofta på golv, medan män i allmänhet skär sig eller skadar sig på verktyg och maskiner.

Den vanligaste godkända arbetssjukdomen totalt sett är vibrationsskador. För kvinnor är psykiska sjukdomar och syndrom den näst vanligaste arbetssjukdomen.

Stora skillnader mellan kvinnor och män

Längre sjukskrivningar ökar i kommuner och landsting. Och skillnaderna mellan kvinnor och män i arbetslivet verkar närmast tillta.

– Förut såg vi till exempel att manliga undersköterskor och vårdbiträden var mer lika sina kvinnliga kollegor än män i allmänhet. Nu är det mer skillnad mellan män och kvinnor än det är mellan yrken när det gäller sjukfrånvaro, säger Michel Normark, chef för Analys & försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Viktigt att förebygga psykisk ohälsa

En grupp inom kommuner och landsting som det enligt rapporten verkligen skulle löna sig att rikta förebyggande insatser och arbetsmiljöåtgärder till är undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter.

– Det är en grupp som står för en väldigt stor del av sjukskrivningen inom sektorn, säger Michel Normark.

Då handlar det framför allt om att göra något åt den ökande psykiska ohälsan, som hänger samman med stress och enligt den färska statistiken är vanlig hos dem som arbetar med andra människor.

– Psykisk ohälsa är dominerande i de yngre åldrarna och står för 55 procent av all sjukskrivning inom landstingssektorn.

Kvinnor oftare sjukskrivna

Det är fortfarande betydligt vanligare att män drabbas av allvarliga olyckor på jobbet. Kvinnor är däremot oftare långvarigt sjukskrivna, till stor del på grund av stressrelaterade diagnoser.

– Man borde undersöka och forska kring hur det ser ut för män och kvinnor inom samma yrke. Gör de samma saker på jobbet? undrar Michel Normark.

Inlägg taggat med:

Text: Michael Nyhaga, 31 maj 2017

Senaste artiklar

Chefer lär sig förebygga psykisk ohälsa

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska förebygga psykisk ohälsa, och möta medarbetare som drabbas. I nio kommuner i Västerbotten får chefer nu konkreta verktyg, med…

Skönsmons hemtjänst får pris

Nu får hemtjänsten i Skönsmon, Sundsvall, pris för att ha utvecklat ett arbetssätt som präglas av tilltro och tillit mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare. – Det känns jätteroligt att vi…

Checklista kan förbättra chefers arbetsmiljö

Första linjens chefer behöver bra förutsättningar för att leda arbetet i sina verksamheter. Nu finns en checklista för att undersöka chefernas egen arbetsmiljö. Checklistan är framtagen av arbetsmiljöexperter på Sveriges…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Tillit till proffsen - tillitsdelegationen följer flera utvecklingsprojekt

Kommuner prövar mer tillit i styrningen

Färre detaljregler, mindre dokumentation och mer tillit till proffsen kan ge bättre kvalitet – och förhoppningsvis även bättre arbetsmiljö. Forskare...