Ny partsgemensam arbetsmiljöutbildning

31 augusti 2015 Lästid: 3 min
En kvinna och man står med huvudena ihop och mannen pekar mot ngt utanför bild.

Nu finns Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, kostnadsfri och speciellt framtagen för kommun- och landstingssektorn. Planera för att använda den i din organisation!

Hur gör man för att få till en god arbetsmiljö? Det får du veta i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – speciellt anpassad för kommun- och landstingssektorn.

Ett arbetsmiljöarbete som bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare har störst möjlighet att bli framgångsrikt på lång sikt. Grundutbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete är därför utformad för att genomföras partsgemensamt. Chefer och skyddsombud får gemensam kunskap som ger stöd i arbetet för en frisk arbetsplats.

Materialet till utbildningen hämtas kostnadsfritt via suntarbetsliv.se och genomförs av lokalt utsedda utbildningsledare.

Kunskapsmål

Utbildningen ger de grundläggande kunskaper som behövs för att:

  • ta sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen.
  • arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö.
  • integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i sitt dagliga arbete.
  • förebygga och hantera risker på den egna arbetsplatsen.
  • förstå kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi.
  • få chefer, skyddsombud och medarbetare involverade och att samverka i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i sex moduler som var och en innehåller självinstruerande vägledningsmaterial. Varje modul fungerar även fristående. Det ingår också en uppgift som är kopplad till den egna verksamheten.

Utbildningen kombinerar teori och dialog med praktiska övningar. Den är handlingsinriktad och skapar riskmedvetenhet och förståelse för hur man kan arbeta förebyggande i vardagen och vid förändringar. Utformningen ger deltagarna möjlighet att känna igen sig och relatera till sin egen arbetsmiljö.

oversikt-moduler-innehall

Kvalitetssäkrad

Utbildningen är kvalitetssäkrad av partsorganisationerna bakom Suntarbetsliv, andra sakkunniga och representanter för målgruppen.

Gör så här!

1. Planera utbildningen i partssamverkan
För att genomföra utbildningen behöver skyddskommittén/ samverkansgruppen ta några gemensamma beslut. Vår rekommendation är att utbildningen redan från början planeras i partssamverkan och på så sätt anpassas efter just era verksamhetsspecifika behov.

2. Avsätt tid för förberedelser
Arbetsgivaren bör avsätta resurser och tillräckligt med tid för utbildningsledarna att förbereda och planera genomförandet så att utbildningen anpassas till lokala behov och förutsättningar. Till stöd finns ett omfattande handledningsmaterial för utbildningsledarna. Både den som har och inte har pedagogisk erfarenhet får stöd att fungera i rollen.

3. Jobba i par
Vi rekommenderar att utbildningsledarna jobbar i par, där den ena personen företräder arbetsgivaren och den andre företräder arbetstagarna i det lokala arbetsmiljöarbetet. Som komplement kan företagshälsovården involveras. De flesta med någon kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete kan på ett par dagar sätta sig in i utbildningens syfte och praktiska genomförande.

Läs mer om arbetsmiljöutbildningen i Suntarbetslivs artiklar

Nytt stöd för ditt arbetsmiljöarbete