Nytt stöd för ditt arbetsmiljöarbete

20 april 2016 Lästid: 4 min
Bra att Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning blir tillgänglig helt kostnadsfritt på webben, tycker Patrik Larsson och Linnea Förberg, HR-konsulter i Region Gotland.
Bra att Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning blir tillgänglig helt kostnadsfritt på webben, tycker Patrik Larsson och Linnea Förberg, HR-konsulter i Region Gotland.

Foto: Malin Ericsson, Region Gotland.

Nu lanseras Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning för ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats. HR-konsulterna Linnea Fröberg och Patrik Larsson på Region Gotland har redan testat den.

– Det här är en bra satsning som ligger rätt i tiden, och som nog kommer att bli mycket använd, säger Patrik Larsson.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, skräddarsydd för chefer och skyddsombud i kommun- och landstingssektorn. Den har tagits fram av föreningen Suntarbetsliv tillsammans med representanter för de fackliga organisationerna, Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta*.

Utbildningen är uppdelad i sex moduler, och nu lanseras de tre första.

Många har fått testa

Ett 70-tal personer fördelade mellan åtta olika organisationer i kommuner, landsting, regioner och Pactabolag har under utvecklingsperioden fått testa inslag i utbildningen vid två olika tillfällen, för att kvalitetssäkra den. Två av testpersonerna är HR-konsulterna Patrik Larsson och Linnea Fröberg, som jobbar med chefsstöd på Region Gotland.

– Presentationen av materialet tilltalar mig mycket. Det är bra att blanda olika sätt att lära sig, poddar, filmer och praktiska övningar. Det blir en variation som gör att den kan passa många, och deltagarna blir engagerade eftersom de får jobba aktivt med frågorna, säger han.

På Region Gotland har de en egen arbetsmiljöutbildning, och Patrik Larsson räknar med att Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning kan bli ett bra komplement till den.

– När de sista modulerna har släppts i juni, så kommer vi att sätta oss ner och titta på vilka delar som vi kan använda för att komplettera vår egen. Det är bra att man kan plocka de delar man tycker att man saknar i sin utbildning.

Övningar för att arbeta med den egna verksamheten

Nu lanseras de tre första av utbildningens moduler. Här kan man ta del av grunderna i ett systematiskt arbetsmiljöarbete, hur samverkan mellan parterna kan gå till rent konkret, samt det första steget i ett systematiskt arbetsmiljöarbete: att undersöka sin arbetsmiljö.

I juni kommer de tre sista modulerna. De handlar om hur man riskbedömer, hur man åtgärdar och följer upp, samt hur roller och ansvar för arbetsmiljöarbetet kan fördelas i en verksamhet.

Korta filmer, poddradioinslag och förslag till uppgifter att arbeta med i grupp är några pedagogiska grepp för att få deltagarna engagerade. De praktiska övningarna är utformade så att man ska fundera över hur man kan skapa ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete i den egna verksamheten.

Bygger på verkliga behov

– Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning bygger på verkliga behov ute i verksamheterna, säger Petra Salino, projektledare på Suntarbetsliv och en av dem som varit med och tagit fram utbildningen.

Utbildningen finns tillgänglig kostnadsfritt på Suntarbetsliv.se. Tanken är att lokala utbildningsledare ska använda den i den egna organisationen, i form av fysiska träffar i grupp. En vägledning som stöd för utbildningsledarna hör också till.

– Den röda tråden är samverkan. Ett arbetsmiljöarbete som drivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare har större möjligheter att fungera framgångsrikt. Därför bör chefer och skyddsombud gå utbildningen tillsammans, och en chef och ett skyddsombud bör leda den, säger Petra Salino.

Framöver kommer Suntarbetsliv att utveckla mer stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet, bland annat för arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en del av parternas gemensamma avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Vad är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning?

”Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud” är en grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete speciellt framtagen för kommun- och landstingssektorn. Bakom framtagandet av utbildningen står de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta*.

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen är uppdelad i sex moduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till varje modul finns ett körschema. Det finns också stödmaterial med pedagogiska tips, råd och metoder för att förbereda och genomföra utbildningen. I modul ett introduceras en uppgift som ska genomföras på den egna arbetsplatsen. Uppgiften följs upp i modul sex.

*Pacta är numera en del av Sobona – Kommunala företagens samarbetsorganisation.

Läs mer om utbildningen i Suntarbetslivs tidigare artiklar:

Ny partsgemensam arbetsmiljöutbildning

 Se en film om arbetsmiljöutbildningen

Verktyg och stöd

Tips

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – gemensam bas för chefer och skyddsombud

Gå in och testa den här.

Text: Åsa Hammar