– MTO handlar i grunden om att personalen ska få rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Marcus Arvidsson, konsult, beteendevetare och forskare.

– MTO handlar i grunden om att personalen ska få rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Marcus Arvidsson, konsult, beteendevetare och forskare.

Foto: Åsa Hammar

Förebygg olyckor och ohälsa – använd MTO

En bra säkerhetskultur på jobbet borde bygga på samspelet mellan människa, teknik och organisation – MTO. Modellen går att använda inom vård och omsorg, lika väl som på kärnkraftverk.

Kan det finnas någon likhet mellan säkerhetstänket på ett kärnkraftverk och ett äldreboende? Absolut, menar Marcus Arvidsson, konsult, beteendevetare och forskare.

 Det spelar ingen roll om du har bra tekniska hjälpmedel, om du inte har utbildning eller kunskap för att använda dem. Du behöver också till exempel arbetstider som gör att du hinner återhämta dig mellan arbetspassen, och en ledning som gjort tydligt för dig vad som förväntas av dig, och vad ditt och andras ansvar är. Alla de här faktorerna påverkar dig i arbetet, och det gäller på alla jobb.

Varför ska man komma och lyssna på dig på Gilla Jobbet?

 För att MTO-perspektivet, eller systemperspektivet, är en förutsättning för att du ska kunna göra en bra riskbedömning på jobbet, om du vill identifiera alla möjliga orsaker till risker.

MTO-perspektivet, eller systemperspektivet, är en förutsättning för att du ska kunna göra en bra riskbedömning på jobbet

Marcus Arvidsson har gjort många säkerhetsanalyser med utgångspunkt i MTO-perspektivet, mest för så kallade säkerhetskritiska verksamheter som kärnkraft och flyg. Han har också, tillsammans med två kollegor, använt sig av perspektivet i ett forskningsprojekt om risker för anställda och patienter, när patienter ska strålas på sjukhus. Det var Strålsäkerhetsmyndigheten som beställde projektet av dem, och kartläggningen av risker genomfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 Vi gick igenom hela processen från remiss till när patienten blir utskriven. Det är många personalgrupper inblandade, många moment där information ska överlämnas och mycket teknik som ska fungera säkert. Det är lätt att det blir fel någonstans på vägen.

Marcus Arvidsson och hans kollegor gjorde en så kallad uppgiftsanalys, och undersökte i detalj riskerna vid varje moment. Därefter klassade de varje risk utifrån sannolikheten att den kunde hända, och vad som kunde bli de möjliga konsekvenserna av händelsen. Och de gjorde det utifrån MTO  människa, teknik och organisation.

De moment som både hade hög sannolikhet för att något kunde hända, och där ett fel fick stora konsekvenser, klassades som högriskmoment.

Det är samma metod de använder sig av när de arbetar med riskanalyser på till exempel kärnkraftverk eller inom flyget. Men MTO går lika bra att använda i verksamheter som vård, skola eller omsorg. Och det behöver inte handla om fysiska risker, utan kan lika gärna gälla den psykosociala arbetsmiljön.

Hur skulle man kunna använda MTO För att riskbedöma arbetet på ett äldreboende?

 Man skulle kunna tita på varje moment för sig, till exempel hur det går till att duscha en boende. Vad finns det för hjälpmedel? Vad har personalen för utbildning att använda hjälpmedlen? Hur mycket tid finns för att duscha personen, och vad är inställningen hos personalgruppen och ledningen till vikten av ett bra bemötande, jämfört med att bli färdig snabbt? Allt det kan vägas in vid en riskbedömning med hjälp av MTO. I grunden handlar det om att personalen får rätt förutsättningar att göra ett bra och säkert arbete.

Text: Åsa Hammar, 16 september 2014

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?