Många positiva effekter med jobb varje helg

21 augusti 2018 Lästid: 5 min
Sjuksköterska i sjukhuskorridor, helgtjänstgöring.
Enbart helgtjänstgöring för dem som vill kan minska schemastress och underlätta bemanning. Det visar ett schemaprojekt på Örebro universitetssjukhus.

Foto: Andreas Arnold/DPA/TT

När några i personalen började jobba enbart helg blev det lättare att behålla medarbetare. Övertid och sjukskrivningar minskade också vid avdelningen på Örebro universitetssjukhus.

Cecilia Kjellin, avdelningschef på hematologi- och gastroavdelningen, hade svårt att behålla och rekrytera nya sjuksköterskor och undersköterskor.

– Att vara ledig två helger av tre var ett vanligt önskemål och en del valde att sluta när de var tvungna att arbeta varannan helg, säger hon.

Hon hade dock tidigare erfarenhet från en skiftarbetsplats utanför vården där vissa jobbade enbart helger. Helgpersonal förekommer exempelvis i hemtjänsten och industrin. I april 2017 fick hon grönt ljus för att dra igång arbetstidsprojektet Ständig helgtjänstgöring på sin avdelning. Det var antagligen första gången det testades på ett svenskt sjukhus.

– Vi gjorde lite omvärldsbevakning och har inte sett någon annan inom vården som gjort detta, säger Cecilia Kjellin.

Ser bara fördelar

Förutsättningen var att det inte fick bli några merkostnader och att endast de som redan jobbade på avdelningen skulle rekryteras till helgarbetet.

Schemastressen har minskat.

Två sjuksköterskor och två undersköterskor på avdelningen jobbar nu helger. De arbetar tre pass varje helg – fredag till söndag – och aldrig natt. Som kompensation får de en heltidslön för en veckoarbetstid på 26 timmar.

– Jag ser bara fördelar. Jag är gladare på jobbet, har mer energi och mer tid att umgås med familj och vänner, säger Johanna Löfquist, sjuksköterska som jobbat ständig helg sedan april i år.

Porträtt Johanna Löfquist.– Vi jobbar varje fredag och en del kan tycka det är svårt med fredagarna som är så sociala. Men vi har alltid någon annan helgkväll ledig och det är en skön känsla att kliva av på söndagen och veta att jag har fyra lediga dagar framför mig.

Samtidigt gynnar det dem som går på vanliga scheman.

– Efter att vi införde ständig helgtjänstgöring har vi andra som bara behövt jobba var tredje helg. Schemastressen har minskat, säger Cecilia Kjellin.

Mindre övertid

Övertid och sjukskrivningar på helger har minskat vilket gör att försöket går ihop ekonomiskt. Samtidigt har det blivit mer attraktivt att arbeta på avdelningen. Så pass många vill arbeta helger att de funderat på rotation så att fler ska få chansen att pröva det. Särskilt för småbarnsföräldrar, dem som pluggar och dem som vill gå ner i tid men inte tycker att de har råd kan ett sådant schema vara attraktivt.

De som jobbar enbart helg deltar på alla utbildningsdagar och får extra betalt om de går på arbetsplatsträffar i veckorna. Helgtjänstgöringen är helt frivillig. Och de kan när som helst gå tillbaka till det vanliga schemat igen, ett så kallat önskeschema med ett schemaförslag som justeras av en schemaläggare.

– En nackdel är att man kan bli lite utanför det dagliga om man bara jobbar helg, det som man pratar om i fikarummet. Det kan vara en ny medicin till exempel. Men så är det ju redan för nattpersonalen, säger Cecilia Kjellin.

Passar under en del av livet

Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet, forskar om arbetsscheman, stress och återhämtning.

– Jag brukar fråga efter att man ska prova nya grepp och det har man verkligen gjort här. Men om det inte finns någon som vill jobba varje helg så blir det problem. Och de flesta tycker att det är pest att göra det, kommenterar han.

Porträtt Göran Kecklund.– Jag tror att man haft tur som hittat några som tycker att det passar deras livsstil att enbart jobba helger. De flesta vill nog bara göra det under en period i livet.

Om en sådan schemaändring kostar skulle Göran Kecklund hellre satsa pengarna på bemanning än attraktiva arbetstider.

– Stressen med underbemanning och högt tempo är större än den stress det innebär att inte ha ideala arbetstider. Å andra sidan gör attraktiva arbetstider det lättare att rekrytera. Så på det sättet kan man minska underbemanningen.

Har utvidgats till regionen

Att försöket lyckats så väl har lett till att ständig helgtjänstgöring införts vid samtliga tre medicinavdelningar på Örebro universitetssjukhus. Sjukvårdens ledningsgrupp i regionen har dessutom gjort projektet regionövergripande. De har beslutat att alla som vill får prova det, under förutsättning att det inte kostar mer. Schemaprojektet fortgår fram till april 2019. Då beslutar ledningsgruppen hur det ska se ut i framtiden.

Cecilia Kjellin har några tips till de avdelningar och mottagningar inom vården som vill införa ständig helgtjänstgöring.

– Frivilligheten är det viktigaste. Sedan ska man inte fylla helgerna enbart med personal som jobbar ständig helg. Då får man ett helggäng och ett vardagsgäng. Det är viktigt att blanda grupperna.

Tre råd för hälsosammare skiftarbete

Till dig som är medarbetare:

1. Undvik korttidsvila om du kan påverka ditt schema. Se till att få en dygnsvila på minst elva timmar mellan passen.

2. Prioritera sömn och återhämtning när du är ledig. Var beredd att använda lediga dagar till återhämtning.

Här kan du testa ditt återhämtningsbehov.

Till dig som är chef:

3. Ha en fortgående dialog med medarbetarna om scheman och arbetstider. Ta upp eventuella problem på arbetsplatsträffar.

Källa: Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm

Text: Michael Nyhaga