en man och en kvinna vid ett skrivbordmmed en dator framför sig. Mannen tittar förtjust på kvinnan. Kvinnan är yngre och ser in i kameran, leende.

Hur chefer i kommuner och regioner har det, påverkar också medarbetarna. Men vilka förutsättningar för cheferna påverkar mest? Det är utgångspunkten för ett nytt forskningsprojekt.

Foto: Martin Botvidsson / TT

Viktigt för medarbetarna att chefen mår bra

Hur påverkas medarbetare av sina chefers förutsättningar att göra ett bra jobb? Finns det ett samband mellan hur cheferna har det, och hur deras medarbetare presterar? Det ska en grupp forskare undersöka.

Det finns ett par viktiga förutsättningar som underlättar för chefer i kommuner och regioner att leda och utveckla sin verksamhet. De handlar bland annat om att ha lagom många medarbetare per chef, ett bra administrativt stöd och att det finns tydliga mål för organisationens uppdrag.

Villkoren för chefers arbete ser olika ut i olika organisationer. Hur påverkas medarbetarna av det? Det ska forskarna söka svaret på i ett nytt forskningsprojekt som finansieras av AFA Försäkring. De ska bland annat titta på medarbetarnas motivation, hälsa, sjukfrånvaro och vilja att stanna kvar i organisationen.

Forskarna är delvis samma grupp som arbetade med forskningsprojektet Chefios under åren 2008 till 2014. Där undersöktes de organisatoriska förutsättningarna för chefer i kommuner. Då var grundfrågan: Hur ska en organisation se ut för att chefer ska må bra och kunna göra sitt jobb?

Erik Berntson deltog i Chefios, och är nu ansvarig för det nya forskningsprojektet.

– Hur cheferna har det påverkar förstås också medarbetarna. Bra förutsättningar för cheferna ökar chansen att det blir bättre arbetsvillkor även för medarbetarna.

Stöd och återkoppling från chefen

Vad är det ni ska göra?

– Vi har aldrig tagit ett ordentligt grepp om hur de här faktorerna också påverkar medarbetarna. Det vill vi göra nu. Från medarbetarnas perspektiv kan det handla om möjlighet till stöd, arbetsbelastning, och om de får feedback och återkoppling från chef.

Vilka sorters verksamheter kommer ni att undersöka?

–Det är olika sorters arbetsplatser i kommuner och regioner. Vi vill se om medarbetarna påverkas olika beroende på typ av verksamhet, som hemtjänst, socialtjänst, teknisk förvaltning, sjukvård på sjukhus. Vi ska också se om det är någon skillnad om de jobbar på kontorstid eller i en dygnetrunt-verksamhet.

– I de här verksamheterna kommer vi att titta på saker som hur många medarbetare det är per chef, hur geografiskt spridd verksamheten är, och vilken tillgång till administrativt stöd som medarbetarna har.

Skapa goda villkor för alla

Hur ska ni gå tillväga?

– Vi vill använda de fakta som redan finns i så stor utsträckning som möjligt. Det kan vara organisationernas egna uppgifter om sjukfrånvaro, personalomsättning och resultat från deras medarbetarenkäter. Vi kommer också att använda oss av egna enkäter.

I Chefios jämförde forskarna olika typer av verksamheter för att få syn på skillnaderna. Det kommer de att göra i det här projektet också.

– Det har ibland skapat en oro för att de som fått det lite bättre nu kan få det sämre. Men det är ju inte syftet. Man kan också lära av varandra. Vad är det som gör att det fungerar bra i olika sammanhang? Hur kan man skapa liknande goda förutsättningar för alla?

Chefios har gjort avtryck

Vad hoppas ni få fram?

– Kommuner och regioner har en utmaning vad gäller sjuktal, rekrytering och personalomsättning. Vi vill se om det finns ett samband mellan chefernas förutsättningar och hur medarbetarna mår, presterar, och om de vill vara kvar i verksamheten.

– Vår förhoppning är att få en ökad kunskap i de frågorna. Vi tänker att den kunskapen kan ligga till grund för hur kommuner och regioner kan göra för att behålla sin personal, som en av flera pusselbitar.

Chefios – har det gjort något avtryck i offentligt styrda verksamheter på skolor, sjukhus och andra ställen?

porträtt på Erik Berntson, docent i psykologi på Stockholms universitet.– Jag tror faktiskt det. Vi forskare som var med då möter otroligt många verksamhetschefer, HR-folk och politiker som på olika sätt pratar om att de använder den kunskap vi har tagit fram genom Chefios.

– I många kommuner och regioner diskuterar man nu vad som är ett rimligt antal medarbetare per chef, hur chefer kan få ett bra administrativt stöd och hur man kan skapa en bra kommunikation i organisationen. Så visst har vi gjort avtryck.

Inlägg taggat med:

Jämställdhet
Medarbetarskap
Text: Åsa Hammar, 26 februari 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?