Vår arbetsmiljö

Den här filmen är ett stöd i övningen Vår arbetsmiljö, där ni tar reda på vilka frågor ni vill arbeta med i er arbetsmiljö. Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg Vård i annans hem.