Välj sticksäkra produkter

Om du använder vassa instrument i ditt arbete är det viktigt att arbeta på rätt sätt. I den här filmen får du många råd om hur du kan förebygga olyckor. Filmen ingår i verktyget Vasst och säkert.