Tydliggör roller och ansvar i arbetsmiljön

Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet? Det är bra att tydliggöra roller och ansvar för att löpande kunna ta hand om det som händer i vardagen.