Fokusera på det friska

I den här filmen berättar Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet om vilka förutsättningar – friskfaktorer - som är viktiga att främja och ha på plats för att skapa friska arbetsplatser.