Träna på sticksäkra produkter

Ska du börja använda nya, vassa produkter? Se då till att få en bra introduktion! Ofta behövs både information och träning – och det gäller både produkter du kommer använda ofta och mer sällan. Här får du veta hur du går till väga.