Synliggör vinsterna med god arbetsmiljö

Den här filmen handlar om att bygga arbetsmiljöarbetet på fakta. ”Jag skulle vilja lyfta fram det förebyggande arbetsmiljöarbetets vikt. För det behövs mod att kunna argumentera för sin sak och för det behövs fakta, även ekonomisk fakta, för att få igenom investeringar.” Ett samtal med Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi och miljöekonomi, Stockholms universitet och Tammerfors tekniska universitet.