Summering och uppföljning

Den här filmen ger förslag på hur ni kan summera och följa upp vad ni kommit fram till i arbetet med Vård i annans hem. Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg Vård i annans hem.

Du kanske också är intresserad av