Skapa säkerhet

I den här filmen berättar psykologen Alexander Tilly om varför det är viktigt att ha ett säkerhetsmedvetande och att följa rutiner som förebygger hot och våld i arbetet. Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen.