Situationer i vardagen

Den här filmen förklarar hur ni arbetar med övningen Situationer i vardagen. I övningen pratar ni om olika situationer som kan uppstå i arbetet kring en brukare. Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg Vård i annans hem.