Sätt aldrig tillbaka skyddshylsan på en använd kanyl

Det är lättare att arbeta säkert om du använder sticksäkra produkter. Och om du stöter på en äldre produkt är det viktigt att du inte försöker sätta dit skyddshylsan efter användning! Här visar vi hur du handskas med använda instrument på ett säkert sätt.