Säker placering av vassa instrument i diskdesinfektorn

Skaffa bra rutiner och jobba säkert. I den här filmen får du råd om hur ni bäst hanterar vassa instrument på ett säkert sätt.