Prehabguiden – Omtanke och gränser

En människas behov av att vara öppen kan vara en annan människas arbetsmiljöproblem. Vi är olika och behöver träna oss i att förstå våra egna och andras behov. Titta på filmen och fundera på hur ni vill ha det på er arbetsplats. Filmen ingår i Prehabguidens stöd för arbetsgruppen.