När patienten har egna sprutor som inte är sticksäkra

En film om vad du kan göra när patienten har egna sprutor som inte är sticksäkra. Här får du tips om hur du skapar en säker arbetssituation i patientens hemmiljö. Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg Vasst och säkert.