Lägg aldrig tillbaka skalpeller i förpackningen

Släng använda skalpeller direkt i behållaren för stickande och skärande avfall. Då skyddar du dig själv och andra. Att lägga tillbaka skalpeller i förpackningen är en vanlig orsak till skärskador, se mer om det i filmen!