Introduktionsfilm för verktyget Vård i annans hem

En film om verktyget Vård i annans hem. Det ger stöd i dialogen om hur man uppnår en bättre arbetssituation och stimulerar till åtgärder och handling. Syftet är att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet och minska arbetsskador och sjukdomar för personal inom hemtjänst, personlig assistans, och hemsjukvård.

Du kanske också är intresserad av