Fem perspektiv för bättre möten

I filmen lyfts en kommunikationsmodell med fem perspektiv som behövs i samtalen för att lyfta era möten. Utifrån de perspektiven kan ni testa vilket samtalsmönster er grupp har och använda resultatet för att stärka det som skapar bra och effektiva möten.

Du kanske också är intresserad av