Fem perspektiv för bättre möten

I filmen lyfts en kommunikationsmodell med fem perspektiv som behövs i samtalen för att lyfta era möten. Utifrån de perspektiven kan ni testa vilket samtalsmönster er grupp har och använda resultatet för att stärka det som skapar bra och effektiva möten.