FAS Dialogverktyg – Från resultat till verklighet

I den här filmen berättar användare av FAS Dialogverktyg om hur de håller i gång dialogen, skapar förändring och når resultat i sina verksamheter.