Chefoskopet – utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

Chefoskopet är ett verktyg som ger stöd i att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det vänder sig till ledningsgrupper inom kommuner, regioner och kommunala företag som vill få gemensamma kunskaper och stöd i utvecklingsarbetet. Chefoskopet kan användas som en del av organisationens systematiska arbetsmiljö- och utvecklingsarbete. Verktyget bygger på forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios.