Chefens nyckelposition

Filmen beskriver chefers nyckelposition för att översätta information mellan strategisk och operativ nivå. Chefoskopet, ett forskningsbaserat verktyg där du får stöd i att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.