Arbetsboken innehåller instruktioner till samtliga övningar. Varje deltagare har sin egen arbetsbok att skriva ner sina och arbetsgruppens slutsatser och lärdomar i.