Vård i annans hem

Stöd för en bättre arbetsmiljö!  

Arbetsbok

Arbetsbok med instruktioner till varje deltagare

Materialbox övningar

Innehåller alla sex övningarna för en grupp på upp till fem personer.

Samtalskontrakt

Extra samtalskontrakt

Samtalsledarmaterial

Komplett material för dig som samtalsledare.

Summeringsduk

Extra summeringsduk (situationer i vardagen)

Summeringsduk

Extra summeringsduk (summering och uppföljning)