corona roller och ansvar

Coronapandemin ställer höga krav på alla, och samverkan är viktigare än någonsin. På den nya sidan hittar du – bland mycket annat – information om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.

Foto: Suntarbetsliv

Ny sida om corona och arbetsmiljö

Nu finns det en helt ny sida på Suntarbetsliv.se – om arbetsmiljöarbete under coronapandemin. Här finns stöd i krissituationer och verktyg för att klara av det vanliga systematiska arbetsmiljöarbetet – även när inget annat är som vanligt.

Den nya delen på Suntarbetslivs hemsida är fokuserad på den situation som har uppstått under coronapandemin.

På den nya sidan kommer Suntarbetsliv att samla information som kan vara användbar just nu, uppdelat på sex olika ämnesområden. Det är Suntarbetslivs parter – fackförbund och arbetsgivarorganisationer – som har fått berätta vad deras medlemmar behöver. Samtidigt har Suntarbetsliv själva haft örat mot marken och lyssnat efter vilka behov som finns.

Det sex områdena är:

 • Riskbedömning
 • Kris och oro
 • Ansvar och roller
 • Arbetsbelastning
 • Jobba på nya sätt
 • Resursteamet

– Det handlar om hur man ska hantera coronasmittan ute på arbetsplatser, med sådant som riskbedömningar, krishantering, kommunikation och uppföljning. Det kan till exempel handla om arbetsuppgifter som blir extra ansträngande, eller om hur man ska jobba i miljöer där någon är smittad. Det säger Peter Larsson, förbundsombudsman på Kommunal.

Forskning och beprövad erfarenhet

Mycket av informationen på den nya sidan är sådant som redan finns tillgängligt, som delar av Suntarbetslivs olika verktyg. Nu blir det ihopsamlat och paketerat på ett nytt sätt, anpassat för den nya situationen. Dessutom har Suntarbetsliv producerat nya sorters stöd. Allt material bygger på forskning, beprövad erfarenhet, lagar och föreskrifter.

När allt är upp och ner kan man behöva stabilitet och struktur

– Suntarbetsliv har mycket konkret stöd att ge, och det är viktigt just nu. När allt är upp och ner kan man behöva stabilitet och struktur. Det säger Susanne Björkman, förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Hon fortsätter:

– Våra medlemmar är mitt i korselden. Vi har en unik situation med stora utmaningar, och då är det lätt att man glömmer bort det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det måste fortsätta; arbetsmiljöarbetet ska alltid fungera. Samverkan ska inte sättas ur spel.

Jobba tillsammans

Susanne Björkman poängterar vikten av att verktygen riktar sig till både chefer och skyddsombud, och att de helst ska jobba tillsammans.

– De får stöd av varandra, och kan använda sig av varandras kunskaper.

Tanken är att coronasidan ska finnas kvar så länge som det behövs. Och den kommer att byggas på allt eftersom, säger Mats Stenberg, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner.

– Det handlar både om att ta sig igenom den här extraordinära situationen, med saker som samtalsstöd och stresshantering i kristid. Men det handlar också om att hantera allt som kommer längre fram: posttraumatisk stress, återhämtning och så vidare, säger han.

Styrka i samverkan

Bakom sidan står den partsorganisation som ligger till grund för allt som Suntarbetsliv gör – med arbetsgivarorganisationer och fackförbund arm i arm.

– Vi parter vill ju samma sak: att våra medlemmar har en bra arbetsmiljö. Och det är en stor framgångsfaktor att arbeta för det tillsammans, säger Mats Stenberg.

Han får medhåll av Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona.

– Suntarbetsliv knyter ihop alla parter, på neutral mark, och visar på styrkan i samverkan. Med den här sidan vill vi ge en signal om vikten av att behålla det vardagliga arbetsmiljöarbetet, även i en kaotisk situation.

Text: Anna Wettergård, 08 maj 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Covid: Så klarar de personalbristen i förskolan

Många förskolor kämpar just nu med stor sjukfrånvaro bland personalen. I Borås har man tagit fram en tydlig handlingsplan, som i nio steg berättar vad förskolor ska göra när coronapandemin…

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?