Ny sida om corona och arbetsmiljö

8 maj 2020 Lästid: 4 min
Fyra personer runt bord, tema corona roller och ansvar.
Coronapandemin ställer höga krav på alla, och samverkan är viktigare än någonsin. På den nya sidan hittar du – bland mycket annat – information om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.

Foto: Suntarbetsliv

Nu finns det en helt ny sida på Suntarbetsliv.se – om arbetsmiljöarbete under coronapandemin. Här finns stöd i krissituationer och verktyg för att klara av det vanliga systematiska arbetsmiljöarbetet – även när inget annat är som vanligt.

Den nya delen på Suntarbetslivs hemsida är fokuserad på den situation som har uppstått under coronapandemin.

På den nya sidan kommer Suntarbetsliv att samla information som kan vara användbar just nu, uppdelat på sex olika ämnesområden. Det är Suntarbetslivs parter – fackförbund och arbetsgivarorganisationer – som har fått berätta vad deras medlemmar behöver. Samtidigt har Suntarbetsliv själva haft örat mot marken och lyssnat efter vilka behov som finns.

Det sex områdena är:

 • Riskbedömning
 • Kris och oro
 • Ansvar och roller
 • Arbetsbelastning
 • Jobba på nya sätt
 • Resursteamet

Ansiktsporträtt Peter Larsson.– Det handlar om hur man ska hantera coronasmittan ute på arbetsplatser, med sådant som riskbedömningar, krishantering, kommunikation och uppföljning. Det kan till exempel handla om arbetsuppgifter som blir extra ansträngande, eller om hur man ska jobba i miljöer där någon är smittad. Det säger Peter Larsson, förbundsombudsman på Kommunal.

Forskning och beprövad erfarenhet

Mycket av informationen på den nya sidan är sådant som redan finns tillgängligt, som delar av Suntarbetslivs olika verktyg. Nu blir det ihopsamlat och paketerat på ett nytt sätt, anpassat för den nya situationen. Dessutom har Suntarbetsliv producerat nya sorters stöd. Allt material bygger på forskning, beprövad erfarenhet, lagar och föreskrifter.

När allt är upp och ner kan man behöva stabilitet och struktur

– Suntarbetsliv har mycket konkret stöd att ge, och det är viktigt just nu. När allt är upp och ner kan man behöva stabilitet och struktur. Det säger Susanne Björkman, förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Hon fortsätter:

– Våra medlemmar är mitt i korselden. Vi har en unik situation med stora utmaningar, och då är det lätt att man glömmer bort det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det måste fortsätta; arbetsmiljöarbetet ska alltid fungera. Samverkan ska inte sättas ur spel.

Jobba tillsammans

Susanne Björkman poängterar vikten av att verktygen riktar sig till både chefer och skyddsombud, och att de helst ska jobba tillsammans.

– De får stöd av varandra, och kan använda sig av varandras kunskaper.

Tanken är att coronasidan ska finnas kvar så länge som det behövs. Och den kommer att byggas på allt eftersom, säger Mats Stenberg, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner.

Ansiktsporträtt Mats Stenberg.– Det handlar både om att ta sig igenom den här extraordinära situationen, med saker som samtalsstöd och stresshantering i kristid. Men det handlar också om att hantera allt som kommer längre fram: posttraumatisk stress, återhämtning och så vidare, säger han.

Styrka i samverkan

Bakom sidan står den partsorganisation som ligger till grund för allt som Suntarbetsliv gör – med arbetsgivarorganisationer och fackförbund arm i arm.

– Vi parter vill ju samma sak: att våra medlemmar har en bra arbetsmiljö. Och det är en stor framgångsfaktor att arbeta för det tillsammans, säger Mats Stenberg.

Ansiktsporträtt Ann-Charlotte Rand.Han får medhåll av Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona.

– Suntarbetsliv knyter ihop alla parter, på neutral mark, och visar på styrkan i samverkan. Med den här sidan vill vi ge en signal om vikten av att behålla det vardagliga arbetsmiljöarbetet, även i en kaotisk situation.

Den nya coronasidan

Coronasidan ska ge stöd till chefer, skyddsombud och hr-personal under och efter coronapandemin. Den kommer att finnas kvar så länge behovet finns.

På sidan finns:

 • Delar av Suntarbetslivs tidigare verktyg, ompaketerade och anpassade för den nya situationen
 • Nyproducerad text om bland annat kris, oro, roller och ansvar.
 • Länkar till externa sidor, med förklarande länktexter.

Sidans sex områden

Den nya coronasidan har sex olika områden:

 1. Riskbedömning: Coronaviruset, covid-19, är en ny och allvarlig risk på många arbetsplatser. Här finns tips, mallar och checklistor som hjälper er med riskbedömningen.
 2. Kris och oro: I tider av kris och oro är kommunikation och information A och O.  Här finns tips och stöd för för dig som är chef eller skyddsombud att hantera kris och oro.
 3. Ansvar och roller: Coronapandemin ställer höga krav på alla. Samverkan är viktigare än någonsin. Här hittar du information om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.
 4. Arbetsbelastning: Både under och efter pandemin finns en ökad risk för hög arbetsbelastning. Här kan du läsa mer om sätt att hantera osund stress och återhämtning.
 5. Jobba på nya sätt: Coronapandemin har tvingat fram nya sätt att arbeta på. Här hittar du mer om arbetsväxling, arbetsanpassning och att leda och jobba på distans.
 6. Resursteamet: Organisationer med väl utvecklade friskfaktorer klarar ofta kriser bättre. Suntarbetslivs resursteam kan vara ett stöd under och efter coronapandemin.

Text: Anna Wettergård