firo-modellen kan synliggöra samspelet i en arbetsgrupp

FIRO-modellen används ofta på arbetsplatser för att skapa väl fungerande arbetsgrupper. Den kan synliggöra hur samspelet i gruppen fungerar.

Foto: Johnér Bildbyrå

FIRO-modellen gör gruppens samspel tydligt

Varför lyckas vissa arbetsgrupper bättre än andra, trots att de till synes har samma förutsättningar? Det kan handla om gruppdynamik. En modell som försöker förklara denna dynamik heter FIRO, och förklarar hur en grupp går från trevande rollsökande till ett öppet och effektivt samarbetsklimat.

På arbetsplatser är det viktigt att samarbetet mellan kollegor fungerar. Många som försöker förstå hur en grupp kan utvecklas tar hjälp av olika modeller – bland annat FIRO.

– Det handlar om socialpsykologi, det vill säga att titta på mellanrummen mellan personerna i gruppen. Det är sådant som inte syns, men som påverkar oss.

Det säger Lars Svedberg, psykolog och docent i pedagogik vid Karlstads universitet. Han forskar om ledarskap och har skrivit en bok om gruppsykologi som hittills har getts ut i sju upplagor.

FIRO-modellen togs fram av en amerikansk psykolog, som studerade den amerikanska flottan på 1950-talet. Han undersökte varför vissa grupper på amerikanska stridsfartyg var mer effektiva än andra.

Det han kom fram till är att en grupp går igenom ett antal stadier från det att den bildas och framåt – och att gruppen har olika effektivitet och olika behov i alla dessa stadier.

FIRO används för att skapa effektiva arbetsgrupper

Nu för tiden används FIRO-modellen bland annat för att skapa effektiva arbetsgrupper på arbetsplatser. Många ledarskapsutbildningar och konsulter erbjuder utbildningar, tester och workshops, baserade på modellen.

Modellen kan vara värdefull, eftersom man kan börja se hur samspelet i en grupp fungerar

– Jag tror att de som beställer dessa kurser drivs av något gott. De vill ha högpresterande och kreativa team som trivs och arbetar bra tillsammans. Och jag tror att modellen kan vara värdefull, eftersom man kan börja se hur samspelet i en grupp fungerar. Men man ska vara försiktig också.

Lars Svedberg berättar att modellen ibland används under intensiva ledarskapsutbildningar, med personliga feedbackövningar. Han säger att det finns en aura av att övningarna ”svider men gör nytta”.

– För personer i sårbart skick kan sådant som man får höra under dessa övningar sätta sig i själen.

Börja i tre grundfrågor

För den som vill förstå hur en grupp kan fungera som mest effektivt, och samtidigt må bra, har Lars Svedberg några grundläggande råd. Han tycker att man ska börja i tre frågor som handlar om gruppens identitet. Man kan se dem framför sig som en triangel.

  1. Varför finns vi här? Vad är syftet med den här gruppen?
  2. Vad är det vi ska göra för att svara mot syftet?
  3. Hur ska vi göra det? Lever vi som vi lär?

– FIRO-modellen går direkt på att besvara frågan ”hur”, men det är bara ett hörn av triangeln. Det måste sättas in i ett sammanhang, och man måste börja med att klara upp vilka förväntningar man har på varandra och vad man själv avser bidra med.

Det handlar om att börja från grunden och skapa en bra organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Man måste reda ut att vi har förstått arbetsuppgiften likadant, och sedan lösa hur vi ska arbeta med den tillsammans. När frågorna ”varför, vad och hur” är lösta i en grupp så fungerar gruppen.

Text: Anna Wettergård, 01 mars 2021

Relaterade verktyg

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö