Hemtjänstgruppen Opal testade Bättre möten

7 juni 2016 Lästid: 4 min
Arbetsplatsträffar är ett av de möten man skulle kunna använda verktyget Bättre möten till, tycker Jenny By, Nina Sjöberg, Jessica Markovic och Gunilla Norén på hemtjänstgruppen Opal.

Foto: Åsa Hammar

Roligt, enkelt och lätt att ta till sig – det är enhetschefen Nina Sjöbergs omdöme om Suntarbetslivs verktyg Bättre möten. Till hösten planerar hon att använda det i sin hemtjänstgrupp Opal i Västra Göteborg.

Den kommunala hemtjänstgruppen Opal håller till i tillfälliga lokaler på gatuplan i ett lågt hus invid Opaltorget, ett lite förortssömnigt torg som snart ska totalrenoveras.

Här samlas 35 hemtjänstanställda i två lag morgon och eftermiddag för att gå igenom dagens hembesök hos brukarna. Två planerare håller koll på vad brukarna behöver hjälp med från dag till dag. En till ”person” tjänstgör i hemtjänstgruppen: hunden Soya, som en dag i veckan följer med hem till brukare för att umgås och sprida glädje.

I det stora och luftiga mötesrummet sitter enhetschefen Nina Sjöberg, de två planerarna Jenny By och Jessica Markovic, och administratören Gunilla Norén. De fyra fick testa Suntarbetslivs nya verktyg Bättre möten under tiden det höll på att utvecklas.

– Jag fick frågan av huvudskyddsombudet på Kommunal, och sade ja, säger Nina Sjöberg. Jag tycker det är intressant med möten och kommunikation – det är något man alltid behöver jobba med.

Hon får medhåll med ett instämmande mummel av de andra tre.

Digitalt verktyg för arbetsgrupper

Bättre möten är ett digitalt verktyg för att utveckla dialogen vid möten, i arbetsgrupper som träffas regelbundet. Det bygger på forskningsprojektet Balanserad kommunikation, som visar att en bra kommunikation bidrar till ett mer aktivt mötesklimat där alla kan vara delaktiga och bidra med sina erfarenheter och synpunkter. Det som behövs för en god kommunikation är ett positivt samtalsklimat och en balans mellan fyra olika perspektiv som hänger ihop parvis: utifrån–inifrån och utforskande–berättande.

Bättre möten finns här på suntarbetsliv.se i form av tester, övningar och teori om kommunikation. Den arbetsgrupp som vill använda sig av verktyget kan ta del av texter, checklistor, enkäter, övningar, filmer och poddinslag. Allt är kostnadsfritt och enkelt att ta del av.

Mest får man ut av verktyget om man använder det på riktiga möten, där man tar upp någon form av insatser eller förändringar i den egna verksamheten. En mötesledare från den egna gruppen kan guida sina medarbetare eller arbetskamrater genom de olika övningarna. Det går också bra att plocka ut delar av verktyget, till exempel att testa hur kommunikationen ser ut i ens egen arbetsgrupp.

Det är föreningen Suntarbetsliv som har tagit fram verktyget. Under utvecklingen testades det på olika arbetsgrupper i kommuner, landsting och pactabolag, för att anpassa det så mycket som möjligt till de behov som finns i verksamheterna. Planerarna och enhetschefen i hemtjänstgruppen Opal var alltså en av dem.

Enkelt att använda

De fyra på Opals hemtjänst tittade på filmerna där skådespelare har dramatiserat olika mötessituationer på en arbetsplats. De läste om de fyra perspektiven, och gjorde det snabbtest där man kan se hur den egna gruppen ligger till vad gäller balansen av perspektiven.

Planerar att använda i gruppen

Roligt, tydligt, enkelt, väldigt realistiskt och inte töntigt, är synpunkter från gruppen när jag pratar med dem.

– Man kunde verkligen känna igen sig, säger Gunilla Norén.

– De fyra perspektiven var intressanta att läsa om – de kände vi igen från våra möten, säger Jenny By.

Nina Sjöberg uppskattade också beskrivningen av de fyra perspektiv som bidrar till en balanserad kommunikation.

– När jag läste om dem såg jag att vi använder oss lite väl mycket av inifrånperspektivet ibland. Vi hade en arbetsmiljörond för en tid sedan som inte blev helt bra. Hade vi gjort de här övningarna i samband med det mötet, hade vi kanske kommit längre, säger hon, och fortsätter:

– Bättre möten verkar väldigt användarvänligt. Nu när hela verktyget finns tillgängligt på webben så kommer jag att försöka använda det i min hemtjänstgrupp under hösten.

Hösten 2020 uppdaterades Bättre möten med ett helt nytt utseende. Samma forskning ligger bakom det nya verktyget, som nu är ännu mer lättillgängligt och enklare att använda. Gå direkt till nya Bättre möten. 

Verktyg och stöd

Tips

Testa, träna och lär mer om kommunikation och möten med hjälp av Suntarbetslivs verktyg Bättre möten!

Fakta

Fyra perspektiv

…som behövs för en god kommunikation vid möten:

  • utforskande
  • berättande
  • inifrån
  • utifrån

Dessutom behövs ett positivt samtalsklimat!

Text: Åsa Hammar