Webbstöd för städning sparar axlar och armar

14 november 2016 Lästid: 5 min
Kvinna syns i badrumsspegel som hon putsar med duk
Med kunskap, stöd och en bra arbetsorganisation kan man klara sig bra i yrket. Webbplatsen Allt om städ ger råd och tips för städare, chefer, skyddsombud, upphandlare och andra.

Foto: Claudio Bresciani / TT

Städa rätt så minskar risken för arbetsskador. Det är budskapet på webbplatsen Allt om städ, som vänder sig till städare, chefer, skyddsombud, städföretag och kunder. Här finns handfasta råd om städteknik, upphandling och mycket annat. Råden bygger på forskning om städarbete.

Hur städar man så att det blir rent, utan att kroppen tar stryk? Vilken städmetod passar vilka underlag? Hur kan städningen organiseras effektivt, utan att bidra till skadlig belastning? Vad bör man tänka på vid upphandling? Och vad gör man om någon börjar få ont? Syftet med webbplatsen Allt om städ är att ge svar på den sortens frågor.

Städare får ofta besvär i nacke och rygg. Gruppen har fler långtidssjukskrivningar och fler anmälda arbetsskador än de flesta andra yrken.

Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, har i sina studier tagit ett brett grepp på städares arbetsmiljö och arbetsskador. De ringade också in vad som kännetecknar städföretag som är duktiga på att förebygga arbetsskador och olycksfall.

Studierna bedrevs i samverkan med arbetsmarknadens parter och städbranschen, med stöd från AFA Försäkring. Projektet mynnade ut i förslag på hur moderna städmetoder, bra städredskap, varierade arbetsuppgifter och utbildning i arbetsteknik skulle kunna minska arbetsskadorna.

– Från början hade vi inte tanken att göra en webbplats, men det visade sig vara ett bra sätt att föra ut forskningsresultaten, säger Ann-Beth Antonsson.

Informationen riktar sig till olika aktörer: Städarna själva, chefer, skyddsombud, upphandlare som köper in städtjänster, företagshälsovård, arkitekter med flera.

På webbplatsen kan man testa sina kunskaper om städning, kolla hur städvänliga lokalerna är eller jämföra sitt städföretag med andra. Arbetsorganisation, friskvård, sjukfrånvaro och handledarutbildning är några andra områden som tas upp. Riskerna med svartarbete beskrivs utförligt.

Filmklipp visar bra städteknik

En viktig del av Allt om städ är de många korta filmklippen, som visar bra städteknik. De demonstrerar bland annat olika sätt att arbeta med mopp, hur man jobbar ergonomiskt med badrumsstädning och tekniken för att bädda sängar på ett skonsamt sätt. Filmerna är tänkta att användas i utbildning, vid introduktion av nyanställda eller på arbetsplatsträffar, då man pratar om ergonomi och arbetsmiljö.

I de flesta filmerna är det Christina Holmefalk, enhetschef på städfirman Rengörare Näslund, som visar städtekniken. När webbplatsen togs fram var hon ordförande i branschorganisationen Städbranschen Sverige (då Sveriges Rengöringstekniska Förbund). Hon var med och introducerade de moderna, torra, moppar som de flesta städare nu använder. ”Sluta svabba”, var budskapet.

Städning kräver utbildning

– Det är viktigt att göra på rätt sätt, säger Christina Holmefalk. Då kan man jobba effektivare och den enskilda medarbetaren mår bra. Det gäller också att alla i personalen lär sig arbeta på ett likvärdigt sätt. Det sparar mycket sjukskrivning.

Ett vanligt misstag är att belasta armar och axlar för mycket.

– Man ska använda ben och höfter mer, det är där vi har styrkan. Om man gör rätt, så sparar man kroppen och får ändå bra resultat.

De nya metoderna kräver utbildning, betonar hon. Filmerna kan fungera som en påminnelse om hur man ska göra.

– De ersätter inte handledning och personlig instruktion. Där har arbetsledarna ett stort ansvar.

Städare som är nya i yrket behöver lära sig hur de minskar risken för skador på sikt. De kan ha särskild nytta av informationen på webbplatsen, menar Maria Lindgren, arbetsmiljöombud för Kommunal på Städarna AB i Norrköping. Vissa får för lite utbildning i ergonomi – eller ingen alls.

– Det är inte självklart hur man ska ställa in moppskaften. En del gör fel och riskerar att få ont så småningom, säger hon.

När Maria Lindgren själv började som städare för 15 år sedan fick hon ingen utbildning alls. Städning var något man bara förväntades kunna. På hennes nuvarande arbetsplats finns det sedan några år en intern utbildning, som hon anser ger de kunskaper om bland annat ergonomi som städare behöver.

Uppdatering på gång om fallolyckor

Nu pågår ett arbete för att utveckla webbplatsen och komplettera den med nya forskningsresultat. Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt har bland annat studerat hemstädning, en del av branschen som vuxit stort på senare år och fallolyckor, som städare ofta råkar ut för. De har också tittat närmare på arbetsmiljön vid fönsterputsning.

Många fallolyckor händer utomhus, när städaren ska ta sig från ett arbetsställe till ett annat. Det är också vanligt att ramla i trappor, eller från stolar som man klivit upp på.

– Man skulle önska att det bara var att säga ’använd de här skorna så blir allt bra’, men så lätt är det inte. Det finns många orsaker som bidrar till att man faller, säger Ann-Beth Antonsson.

Vid fönsterputsning gäller det att arbeta på ett sätt som förebygger belastningsskador.

Ofta är också stegar och liftar inblandade och då krävs mycket säkerhetstänk, säger Lisa Schmidt.

Forskarna har även studerat frågan om hot, våld och sexuella trakasserier mot städpersonal. Det förekommer, men inget tyder på att det är ett stort problem, säger de. Att till exempel hotellstädare ibland utsätts för sexuella trakasserier är känt sedan tidigare. I miljöer där det finns risk för hot, våld eller trakasserier behöver arbetsgivaren arbeta förebyggande, samtidigt som städarna ska veta hur de bör hantera problematiska situationer.

Planen är att Allt om städ ska uppdateras med de nya kunskaperna under våren 2017.

Allt om städ

Här hittar du webbplatsen
Allt om städ!

På samma webbplats finns filmer som visar bra städteknik.

Text: Margareta Edling