Ny chans med nytt jobb

23 oktober 2016 Lästid: 6 min
Porträtt av Anna Sporrong framför hyllplan med datorskärmar.
Anna Sporrong tog hjälp av Landstinget Sörmlands coach- och arbetsbytestjänst Nya Möjligheter. Det blev vägen till ett nytt jobb i en helt annan bransch.

Foto: Stina Jarperud

Från medicinsk sekreterare till IT-administratör. Anna Sporrong fick nytt jobb genom Landstinget Sörmlands interna tjänst Nya Möjligheter. Bytet blev ett lyft från en stressig arbetsmiljö till en verksamhet med klar ledning och tydliga arbetsuppgifter.

Längre tillbaks trivdes Anna Sporrong jättebra på den mottagning där hon arbetade som medicinsk sekreterare. Både med arbetsuppgifterna och med kollegorna. Sedan gick den tidigare chefen i pension och organisationen gjordes om. Då var det som att de blev bortglömda.

– Det kändes inte som att man satsade på oss. Det var också en skötersketjänst som drogs in, vilket gjorde enheten väldigt sårbar. Ingen kunde vara borta, då skulle det braka.

Anna Sporrong och hennes kollegor gjorde vad de kunde för att påverka – pratade med ledningen och skrev förslag till lösningar. Men situationen blev inte bättre.

Till slut kände Anna Sporrong att hon inte kunde göra mer för att försöka förändra, och att hon inte orkade med anspänningen längre.

– Jag märkte att jag fick sämre humör på ett sätt som jag inte brukar ha. Jag var lättirriterad, kunde till och med vara otrevlig mot kollegor.

Hjälp att komma vidare

Hon hade hört talas om den interna tjänsten Nya möjligheter och tog i maj 2015 kontakt för att få ett första samtal med coachen Johan Lindberg.

– Där fick jag hjälp att sätta fingret på olika saker – vad jag är bra på och vad jag ville göra istället.

En av de karriärvägar som utkristalliserade sig för Anna Sporrong var att inrikta sig mer mot IT. Inom ramen för hennes tjänst på mottagningen ingick att stötta övrig personal i hanteringen av IT-systemen, så hon hade plockat upp en hel del kunskaper.

Om jag känner att jag kan påverka min egen situation ger det självförtroende och självkänsla.

Johan Lindberg tipsade Anna Sporrong om att kontakta några lämpliga chefer inom landstinget för att berätta om sig själv. Hon lade också in sitt cv i en intern databas.

Nytt jobb på andra sidan

Efter ett par matchningar som inte ledde vidare fick Anna Sporrong napp i september 2015. Då fick hon sin nuvarande tjänst, på en enhet som bland annat servar landstingspersonal med telefonsupport kring journalsystemen.

– Nu får jag lära mig lösa problem som jag själv ringde in om när jag var i verksamheten. Det känns kul att få klura, och att hjälpa andra. Man växer flera meter när man lyckas lösa ett svårt problem.

För att supporten hela tiden ska vara bemannad måste Anna Sporrong följa ett strikt schema för arbetstider och raster. Det är en omställning jämfört med hennes tidigare jobb. Men på det hela taget är arbetssituationen mycket bättre.

– Jag mår bättre totalt sett, tack vare att det är mycket klarare ledning. Det är inga konflikter där jag sitter. Och det känns som att ledningen här bryr sig mer om sina anställda.

Individuellt arbetsmiljöarbete

200x250-johan-lindberg-fotograf-privatJohan Lindberg är en av de två coacherna på Nya möjligheter. Han beskriver tjänsten som en sorts arbetsmiljöarbete på individnivå.

– Vi erbjuder en möjlighet att prata om sin arbetssituation med någon som inte är från verksamheten. De som kommer har ofta med sig frågor som är relaterade till arbetsmiljön.

En del av dem som kommer till Nya möjligheter har bestämt sig för att de vill byta jobb, berättar Johan Lindberg. Andra vill ha ett mer allmänt samtal om något som tynger dem. Det kan till exempel handla om problem i kommunikationen med chef eller medarbetare, konflikter i arbetsgruppen eller oro inför en kommande förändring. Det första Johan Lindberg brukar göra är då att hjälpa personen att sätta ord på och bli mer medveten om sina tankar, känslor och beteenden.

Omorganisationer är en situation som kan utlösa oro, konstaterar Johan Lindberg. Då ställer han frågor för att hjälpa personen bena ut vad tankarna och känslorna grundar sig i. Handlar det om att du fått för lite information om hur det kommer bli? Tror du att den roll du har idag kommer förändras? På vilket sätt?

Lyfter fram möjligheter att påverka

Beroende på svaret kan personen komma fram till olika saker. Att den behöver ta reda på mer genom att ställa frågor till den som ansvarar för omorganisationen. Att den vill gå vidare till ett annat jobb. Eller att det trots allt nog kommer bli bra när förändringarna satt sig och att det är värt att stanna.

Oavsett om medarbetaren väljer att göra en konkret förändring av sin situation eller ej, är det viktigt att se att det finns handlingsutrymme, menar Johan Lindberg.

– Om jag känner att jag kan jag påverka min egen situation ger det självförtroende och självkänsla. Motsatsen kan leda till att jag upplever mig vara inlåst – i yrkesrollen eller på arbetsplatsen. Det kan i förlängningen leda till att man blir sjukskriven.

Anna Sporrong håller med. Beslutet om att byta jobb var inte lätt att ta. Men det kändes skönt när det var gjort.

– Det kändes lättare inuti när jag väl hade kommit till den gränsen – att jag visste att jag måste söka mig härifrån för att det ska kännas bättre. Jag hade försökt på alla sätt jag kunde. Men när det inte hände så mycket var det bättre att lämna än att gå kvar och vara bitter.

Vill motverka inlåsning

Johan Lindberg vet att det finns chefer som är tveksamma till att det finns en intern tjänst som aktivt hjälper medarbetare att lämna sina nuvarande tjänster.

– Visst, det kan vara så att medarbetare söker sig vidare för att pröva lyckan någon annanstans. Men vad är alternativet? Risken är att människor låser in sig och inte mår bra. Om jag istället får arbetsuppgifter som jag tycker är roligare kan jag öka min produktivitet och sprida arbetsglädje även till andra.

Fakta / Jobbyte – en friskfaktor på jobbet

Möjligheten att byta arbetsuppgifter eller jobb är en friskfaktor som sänker sjukfrånvaron, enligt forskare. Läs mer på Suntarbetsliv om friskfaktorer och forskningsrapporten Hälsa och välfärd i kommuner och landsting, framtagen av Eva Vingård och Magnus Svartengren.

Verktyg och stöd

Det här är Nya möjligheter

Nya möjligheter är en intern tjänst i Landstinget Sörmland. Syftet är att underlätta intern rörlighet och bidra till att göra landstinget till en attraktiv arbetsgivare.

Nya möjligheter erbjuder alla medarbetare i landstinget:

  • Coachande och reflekterande samtal.
  • Jobbmatchning mot tjänster inom landstinget med hjälp en intern databas.

Text: Fatima Grönblad