Effektiv och snabb hjälp mot alkoholproblem

31 januari 2016 Lästid: 6 min
Porträtt av två allvarliga kvinnor framför ett höstlikt träd.
Maria Sundin, HR-konsult, och MImmi Forssten, sjuksköterska på företagshälsovården Clarahälsan, har positiv erfarenhet av den nya 15-metoden mot riskbruk av alkohol.

Foto: Birgita Klepke

Man skäms och försöker hålla masken in i det längsta. Det säger Anna vars alkoholproblem upptäcktes för ett halvår sedan. I dag har hon slutat att dricka – med stöd av sin chef, företagshälsovården och den nya 15-metoden.

Jennie Lindman är förskolechef i Forshaga kommun och betraktar 15-metoden som en naturlig del i sitt ledarskap.

– Den tar människor på allvar och strukturen uppmuntrar mig att hjälpa mina medarbetare. Genom att behandlingen sker på hemmaplan är det möjligt att fortsätta jobba, säger hon.

Genom att behandlingen sker på hemmaplan är det möjligt att fortsätta jobba

När en av hennes medarbetare nyligen visade sig ha alkoholproblem, följde hon ”regelboken” och gick till kommunens HR-konsult Maria Sundin för att få stöd. Då hörde hon talas om 15-metoden och kopplade in företagshälsovården Clarahälsan direkt. Inom en vecka var behandlingen igång.

Att våga prata om alkoholkonsumtion

Som chef är Jennie Lindman den formella beställaren gentemot Clarahälsan. Det är också hon som tar det första samtalet med den anställde. En uppgift som hon kände ett visst obehag inför.

– Jag trodde att det skulle vara svårare än det var. I dag vet jag att medarbetaren blev tacksam för hjälpen och arbetslaget ångrar att de inte signalerade sina misstankar tidigare.

Trots arbetsgivarens ansvar att stötta sina anställda, drar sig många chefer för att prata om alkohol. Forshaga kommun är inget undantag och alkoholprevention har definitivt inte varit något vanligt samtalsämne på chefskonferenserna. Jennie Lindman ser därför fram mot en planerad chefsutbildning nästa år.

– Vi behöver all kunskap vi kan få för att kunna hjälpa fler – tidigare.

En lättnad att bli erbjuden hjälp

Anna arbetar inom en helt annan verksamhet i kommunen och lyckades liksom många andra att dölja sina problem under arbetstid. De enda som visste att det ibland blev för mycket alkohol var sambon och barnen.

– En av fem gånger kunde jag helt enkelt inte sluta dricka.

Det stora avslöjandet kom när hon dök upp berusad på arbetsplatsen på en ledig dag. Kollegorna såg direkt hur det stod till och larmade chefen som först kontaktade HR-konsulten Maria Sundin och därefter Clarahälsan.

Anna minns hur nervös hon var inför det första mötet med chefen och företagssköterskan Mimmi Forssten. Men hon minns också hur skönt det var att inte längre behöva vara rädd för att bli avslöjad.

– När allt kom upp på bordet fanns ju inget kvar att dölja.

Vid första mötet erbjuds alla att ta med en extra stödperson, men Kommunals ordförande Lill Andersson har hittills inte fått någon sådan propå. Trots att kommunen har använt 15-metoden i snart ett år har hon ännu inte fått någon information om behandlingen. Men det hon har läst sig till är positivt. Inte minst att insatserna sätts in tidigt och sker på plats.

– Det är bra att det finns en plan för hur vi hanterar riskfyllt alkoholbruk. Men den måste förankras bättre i verksamheten. Oftast blir vi informerade när missbruket gått så långt att personen i fråga riskerar att förlora jobbet.

Behandlingen anpassas efter individens behov

Annas behandling på Clarahälsan började med att hon fick gå igenom sina levnadsvanor och lämna blodprover med flera olika alkoholmarkörer. Samtidigt fick hon en kort rådgivning. Efter kartläggningen gjorde hon, chefen och Mimmi Forssten en gemensam bedömning som grund för behandlingens upplägg.

– Det är individens behov som styr. Någon kanske behöver mer stöd i början, medan andra behöver hålla på längre, säger Mimmi Forssten.

Eftersom Annas problem var ”måttliga” erbjöds hon samtal plus provtagning en gång i månaden under ett år. Överenskommelsen bekräftades skriftligt. Mellan samtalen fick hon hemuppgifter som att skriva dagbok och identifiera situationer som triggade igång drickandet.

Fortfarande nykter efter ett halvår

Ett drygt halvår senare har Anna valt att vara helt nykter och mår enligt egen utsago bra.

– Ångesten och skamkänslorna har försvunnit, jag kan köra bil när som helst och mina barn kan äntligen lita på att mamma är nykter.

I efterhand ser hon sitt impulsiva besök på arbetsplatsen som ett rop på hjälp och trots att det är svårt att tala om sitt alkoholberoende har hon valt att berätta om det. Först för arbetskamraterna en och en och därefter i en allt vidare krets. Syftet är att hjälpa andra att ta det svåra steget.

– Ingen som dricker vill erkänna att det är ett problem och om man skulle tänka tanken blir man orolig för behandlingen. För mig var det viktigt att vara kvar hemma och fortsätta jobba.

15-metoden är billig och enkel

Innan Forshaga kommun fick tillgång till 15-metoden skickade man medarbetare med alkoholproblem till institutioner eller köpte andra dyra behandlingar. Ofta sattes åtgärderna in när missbruket hade pågått länge. Enligt HR-konsulten Maria Sundin är 15-metoden både billigare, enklare och mer diskret.

– En behandling kostar i snitt cirka 12 000 kronor, jämfört med till exempel tolvstegsmodellen som kostar minst tio gånger så mycket. De flesta både kan och vill dessutom fortsätta jobba under behandlingen.

Tack vare sina specialkunskaper kan personalen på Clarahälsan identifiera personer som självmedicinerar med alkohol vid sömnlöshet, depression, ångest eller annan psykisk ohälsa. Enligt Mimmi Forssten känner många inte till dessa samband, och hon informerar därför chefer och medarbetare så ofta hon kan.

Modiga chefer är en förutsättning

Målet är att fler chefer ska våga prata om alkohol. Varför inte ta upp frågan på en arbetsplatsträff per år, funderar hon och får medhåll av Maria Sundin:

– Behovet är stort men det krävs beslutsamma chefer som vågar ta upp frågan och en företagshälsovård som vet vad de ska göra.

För att öka kunskapen hos kommunens cirka 40 chefer gör Mimmi Forssten och kollegan Lena Pallin personalvårdsronder en gång i kvartalet. Det betyder att de besöker de flesta arbetsplatser för att gå igenom sjukfrånvaron och andra personalfrågor.

– Efteråt vill cheferna ofta att vi ska träffa anställda med hög sjukfrånvaro eller andra besvär för att undersöka om någon behöver rehabiliteringsinsatser. Vissa har därefter fått hjälp att hantera sin alkoholkonsumtion genom 15-metoden, säger hon och tillägger att chefens misstanke ofta är en bra ingång till kontakt.

Fotnot: Anna heter egentligen något annat.

I artikeln Därför behövs en alkoholpolicy kan du läsa mer om hur ni kan upptäcka och förebygga alkoholproblem hos medarbetare.

Identifiera riskbruk

3 sätt att fånga upp riskbruk:

  • Fråga när någon ändrar beteende.
  • Följ upp korttidsfrånvaro.
  • Lita på din magkänsla.

Fördelar med 15-metoden

  • Helhetssyn och personligt ansvar.
  • Enkel och tydlig struktur.
  • Kostnadseffektiv.

Källa: Företagshälsovården Clarahälsan och Forshaga kommun.

Text: Birgita Klepke