Satsa mer på att förebygga fallolyckor

Att ramla på jobbet är det vanligaste allvarliga arbetsolycksfallet. Risken ökar med stigande ålder och konsekvenserna bli ofta svåra. – Bryter du handleden i femtioårsåldern, så blir du oftast inte riktigt bra igen, sa Michel Normark, AFA Försäkring, på ett seminarium i maj 2014.

Nästan fyra av tio allvarliga olycksfall i arbetet är fallolyckor. Hälften av dem leder till livslånga skador. Det visar en ny undersökning från AFA Försäkring. I den ingår över 17 000 fallolyckor. De drabbade är personer inom de grupper som de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna vid arbetsskada täcker.

Risken att få en allvarlig skada till följd av att man ramlar eller faller ökar med åldern. Det gäller både kvinnor och män, men risken är särskilt förhöjd för kvinnor mellan 56 och 64 år.

Det är dags att satsa mer på att förebygga fallolyckor, sa Michel Normark, chef för Analys och försäkring på AFA Försäkring, då han presenterade rapporten tillsammans med analytikern Anna Weigelt.

– När det nu diskuteras att vi bör jobba tills vi är 68 eller 69 år, måste man också fundera på vilka risker man har som lite äldre.

En person i 20-årsåldern kan ofta klara av att ramla utan större problem, medan den som är över 50 år får bestående skador av exakt samma slags händelse, konstaterade han.

– Vi slits med åldern och har sämre grundförutsättningar att klara ett fall.

Vanligast ramla på samma nivå

De flesta allvarliga fallolyckor sker inte från byggnadsställningar, trappor eller andra höga höjder. Vanligast är i stället att ramla på samma nivå som man befinner sig. Det gäller särskilt för kvinnor.

Personal inom socialt arbete, vård och omsorg ramlar ofta, både inomhus och utomhus. Orsakerna kan vara våta fläckar eller föremål som finns på golvet. Snö och is på trottoarer när arbetstagarna ska ta sig till brukare eller patienter är en annan vanlig förklaring till fallolyckor. Lärare kan exempelvis snava i korridorer, eller ramla på skolgården då de är rastvakter.

– Städare är en annan yrkesgrupp som ofta drabbas, sa Anna Weigelt. Det handlar om yrken där man rör på sig mycket i arbetet. Förare halkar ofta på väg till eller från bilen.

Män skadas allvarligare

När en person faller från en höjd, till exempel en ställning eller en stege, blir konsekvenserna oftast allvarligare. Den här typen av fallolyckor är vanligare i mansdominerade arbeten, till exempel i metallindustrin och byggbranschen. Män drabbas alltså av både fler och allvarligare fallolyckor. Under de fem år som undersökningen omfattar har 19 personer dött till följd av fall i jobbet. Samtliga var män.

Brutna armar, handleder och ben är de vanligaste skadorna efter fallolyckor. Kvinnor får frakturer på armar och ben i mer än hälften av fallen. För män är andelen arm- och benbrott lägre, eftersom män oftare får allvarligare skador, till exempel bryter rygg eller nacke.

Det går att förebygga

De äldsta kvinnorna har högre risk än yngre arbetstagare att skadas genom en fallolycka i samma höjd, att till exempel halka eller snava. Riskökningen är särskilt tydlig för de stora personalgrupperna inom vård, skola och omsorg, enligt rapporten.

Risken för fallskador är ett komplext problem och det krävs en rad åtgärder för att hantera det. Rapporten innehåller också förslag på hur fallolyckor kan förebyggas.

Halkskydd, broddar, sandning, snöröjning med mera är viktiga insatser för att förebygga halkolyckor utomhus. Omvårdnadsarbete inomhus behöver analyseras särskilt med tanke på ergonomi och risken för fall. Det krävs lämpliga och lättillgängliga hjälpmedel. De som arbetar kan också behöva utbildning i förflyttningsteknik.

Att det är ordning och reda på arbetsplatsen minskar också risken för fallolyckor.

– Det kan låta trivialt, men det är viktigt att se till att personalen har bra skor och använder broddar på vintern, sa Michel Normark. Om det finns många äldre anställda på arbetsplatsen behöver man vara särskilt uppmärksam, eftersom fallolyckor får så allvarliga konsekvenser.

 

Inlägg taggat med:

Text: Margareta Edling, 06 maj 2014

Senaste artiklar

De växlade upp arbetet med riskbedömningar

På Nygårdsskolan i Göteborg arbetade de snabbt när coronasmittan började ta fart under hösten. Nu går de igenom och följer upp sin riskbedömning varje vecka. – Vi genomförde flera restriktioner…

Minska smittan – se över luften i era lokaler

När coronapandemin nu har blivit vardag har du säkert handtvätt och avstånd i ryggmärgen. Men har du tänkt på hur viktigt det är med ventilation och vädring på jobbet? Det…

Corona: de fann lösningar i avvikelserna

När coronapandemin härjade under våren ville Region Västmanland hitta ett sätt att snabbt kunna åtgärda problem som hade med viruset att göra. Lösningen var enkel – de började med regelbundna…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?