Närbild på händerna på två personer som skakar hand.

Många inom företagshälsovården skulle vilja jobba mer med arbetsmiljöfrågor. Nu har AFA Försäkring utlyst ett forskningsprogram som ska se hur företagshälsovården kan jobba mer förebyggande.

Foto: Cecilia Elander

Program för förebyggande företagshälsovård

Nu ska företagshälsovårdens roll på arbetsplatserna undersökas närmare av forskare. 2013 utlyste AFA Försäkring ett treårigt forskningsprogram inriktat på företagshälsovård, i samarbete med parterna inom privat näringsliv och kommuner och landsting.

Företagshälsovården skulle kunna vara en större resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna, menar parterna. Genom forskningsprogrammet vill de stötta forskning om hur det skulle kunna gå till.

– Programmet vill bidra till en mer behovsanpassad företagshälsovård som främjar och höjer kvaliteten i det förebyggande arbetet på arbetsplatserna, säger Hans Augustson, chef för Forsknings- och utvecklingsavdelningen på AFA Försäkring.

Erbjuda fler tjänster

De tjänster som företagshälsovården i dag erbjuder företag och organisationer varierar mycket i kvalitet och innehåll, konstaterar parterna. Vanliga tjänster i dag är allmänna hälsoundersökningar och stöd vid rehabilitering av sjukskrivna.

– Många inom företagshälsovården skulle vilja jobba mer förebyggande, men får inte den sortens beställningar från sina kunder, säger Ned Carter, handläggare på SKL och en av representanterna i AFA Försäkrings beredningsgrupp för forskning och utveckling inom kommuner och landsting.

– Företagshälsovården skulle kunna jobba mer med förebyggande arbetsmiljöfrågor, och då inte bara med risker och farliga exponeringar, utan också med hur man skapar trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen. Då handlar det om att titta på organisationen och koppla den till verksamhetsutveckling, säger Ned Carter.

Många inom företagshälsovården skulle vilja jobba mer förebyggande

Christina Pettersson sitter i samma beredningsgrupp som representant för Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, och den fackliga sidan. Hon tycker också att företagshälsovården skulle kunna vara en större resurs när det gäller att jobba mer förebyggande med arbetsmiljöfrågor.

– Det handlar om att hitta metoder som är anpassade för varje verksamhet, och inte bara ha generella utbud, till exempel hälsoundersökningar för alla medarbetare över 40 år, säger hon.

Treårigt forskningsprogram, tre frågeställningar

Programmet kommer att pågå under tre år och ge stöd för forskning inom tre olika frågeställningar.

 • Det handlar om avtalsformer och arbetssätt: till exempel vilka avtalsformer som kan främja en behovsstyrd företagshälsovård, och hur företagshälsovården kan involveras som en strategisk resurs för både ledning och medarbetare.
 • Det handlar också om kunskapsutveckling, till exempel hur nyttan av företagshälsovård kan mätas och hur man kan underlätta implementering av nya metoder inom företagshälsovården.
 • Och så handlar det om vilken sorts tjänster företagshälsovården kan erbjuda småföretag och ensamföretagare.

Sedan 2011 stöttar också FAS-avtalet, som SKL och centrala fackliga organisationer slutit, ett forskningsprogram om hur man kan utveckla företagshälsovården till en mer förebyggande tjänst. 2011 fick också Sverige sin första professur i företagshälsovård. Den innehas av Irene Jensen, forskningsledare vid Karolinska institutets avdelning för interventions- och implementeringsforskning.

Stöd vid upphandling av företagshälsovård inom FAS-avtalet

Sedan 2011 finns ett visst stöd för de kommuner eller andra organisationer som vill ha hjälp med hur man ska tänka när man beställer företagshälsovård. SKL och de fackliga organisationerna har i samverkan tagit fram ett webbaserat verktyg som stöd för upphandling av tjänster från företagshälsovården. Verktyget har utvecklats inom ramen för samverkansavtalet FAS05 och finns att läsa på SKLs hemsida:

Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård

Text: Åsa Hammar, 10 januari 2013

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?