En schemaomläggning ledde till att sjuksköterskornas välbefinnande ökade, både på jobbet och under fritiden, och de sov bättre och längre.

Vila mellan passen får sköterskor att må bra

Sjuksköterskor som får längre tid mellan arbetspassen sover bättre, klarar av jobbet och familjelivet mer tillfredsställande. Allt enligt en undersökning från finska Arbetshälsoinstitutet.

Forsknings- och utvecklingsprojektet Hälsosamma arbetstider har genomförts vid sex avdelningar inom akut- och långvården i Helsingfors. Där minskade man ner antalet tillfällen där ett morgonpass följer dagen efter ett kvällspass. Sjuttiofem sjuksköterskor fick besvara två enkäter, den ena innan ändringen infördes och den andra ett år efter schemaförändringen. Dessutom mättes sjuksköterskornas arbetsförmåga med ett särskilt mätverktyg, Arbetsförmågeindexet, som utvecklats av Arbetshälsoinstitutet.

Schemaomläggningen fick en rad positiva effekter. Sjuksköterskornas välbefinnande ökade, både på jobbet och under fritiden. De sov bättre och längre. Arbetstidsförändringen hade också positiva effekter på deras familjeliv och sociala liv i övrigt. De äldre sjuksköterskorna upplevde dessutom att deras hälsa förbättrades.

Otroligt skönt med rutinerna

Däremot påverkades inte arbetsförmågan så tydligt, även om en liten ökning kunde ses framför allt hos de äldre sjuksköterskorna.

Mer vila mellan passen

Att det är ett problem när sena kvällspass följs av morgonpass bekräftas av Srecko Rijetkovic, tidigare röntgensjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Man är uppspeedad efter jobbet och sedan sover man oroligt och ska upp tidigt. Det påverkar humöret och hur man mår. Dessutom påverkas det sociala livet, säger han.

Nu har han övergått till en dagtidstjänst på en vårdcentral, som sonograf, röntgensjuksköterska med vidareutbildning i diagnostik och ultraljud.

– Det är jätteskönt att slippa de sena kvällspassen. I längden är det otroligt skönt med rutinerna, att man är ledig och kan koppla av på kvällarna.

Efter Arbetshälsoinstitutets undersökning har Helsingfors stads hälsocentral sett över sin schemaläggning och börjat lägga arbetspassen med mer vila emellan.

Text: Michael Nyhaga, 16 april 2014

Senaste artiklar

Fallutbildning gav trygghet och sammanhållning

Personalen på ortopeden i Nyköping har gått en tio veckor lång utbildning i fallteknik. Utbildningen har gjort dem tryggare – och samtidigt fått upp frågan om fallolyckor på agendan. Fallolyckor…

Små förändringar som kan ge stora resultat

Hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning - hur kan man vända en sådan arbetssituation? Eskilstunas vård- och omsorgsboenden tog hjälp av Suntarbetslivs resursteam, och använde sig av friskfaktorer. – Resursteamet har gett mig nya verktyg för att jobba med…

”Nu arbetar vi som ett team”

Medarbetare som känner sig delaktiga och uppskattade, och kortare väntetider för patienter. På två år har vårdenhetschef Ann-Charlotte Eliasson och hennes medarbetare på Smärtcentrum Östra sjukhuset förbättrat verksamheten i grunden.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kvinna på kontor pratar i mobil och tittar på dator.

Digital teknik och känslor på jobbet

Nu startar ett forskningsprojekt som ska undersöka vilken betydelse digital teknik har för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I två...

Robotkollegor. Nu för tiden är en dator inte bara ett arbetsredskap. I datorn bor också en ny sorts robotkollega.

Robotkollegor i kommunens tjänst

Robotiserade system som tar över arbetsuppgifter blir allt vanligare. Flera olika forskningsprojekt står i startgroparna för att undersöka fenomenet. I...