En schemaomläggning ledde till att sjuksköterskornas välbefinnande ökade, både på jobbet och under fritiden, och de sov bättre och längre.

Vila mellan passen får sköterskor att må bra

Sjuksköterskor som får längre tid mellan arbetspassen sover bättre, klarar av jobbet och familjelivet mer tillfredsställande. Allt enligt en undersökning från finska Arbetshälsoinstitutet.

Forsknings- och utvecklingsprojektet Hälsosamma arbetstider har genomförts vid sex avdelningar inom akut- och långvården i Helsingfors. Där minskade man ner antalet tillfällen där ett morgonpass följer dagen efter ett kvällspass. Sjuttiofem sjuksköterskor fick besvara två enkäter, den ena innan ändringen infördes och den andra ett år efter schemaförändringen. Dessutom mättes sjuksköterskornas arbetsförmåga med ett särskilt mätverktyg, Arbetsförmågeindexet, som utvecklats av Arbetshälsoinstitutet.

Schemaomläggningen fick en rad positiva effekter. Sjuksköterskornas välbefinnande ökade, både på jobbet och under fritiden. De sov bättre och längre. Arbetstidsförändringen hade också positiva effekter på deras familjeliv och sociala liv i övrigt. De äldre sjuksköterskorna upplevde dessutom att deras hälsa förbättrades.

Otroligt skönt med rutinerna

Däremot påverkades inte arbetsförmågan så tydligt, även om en liten ökning kunde ses framför allt hos de äldre sjuksköterskorna.

Mer vila mellan passen

Att det är ett problem när sena kvällspass följs av morgonpass bekräftas av Srecko Rijetkovic, tidigare röntgensjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Man är uppspeedad efter jobbet och sedan sover man oroligt och ska upp tidigt. Det påverkar humöret och hur man mår. Dessutom påverkas det sociala livet, säger han.

Nu har han övergått till en dagtidstjänst på en vårdcentral, som sonograf, röntgensjuksköterska med vidareutbildning i diagnostik och ultraljud.

– Det är jätteskönt att slippa de sena kvällspassen. I längden är det otroligt skönt med rutinerna, att man är ledig och kan koppla av på kvällarna.

Efter Arbetshälsoinstitutets undersökning har Helsingfors stads hälsocentral sett över sin schemaläggning och börjat lägga arbetspassen med mer vila emellan.

Text: Michael Nyhaga, 16 april 2014

Senaste artiklar

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Viktigt med återhämtning – även för chefen

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt,...