En schemaomläggning ledde till att sjuksköterskornas välbefinnande ökade, både på jobbet och under fritiden, och de sov bättre och längre.

Vila mellan passen får sköterskor att må bra

Sjuksköterskor som får längre tid mellan arbetspassen sover bättre, klarar av jobbet och familjelivet mer tillfredsställande. Allt enligt en undersökning från finska Arbetshälsoinstitutet.

Forsknings- och utvecklingsprojektet Hälsosamma arbetstider har genomförts vid sex avdelningar inom akut- och långvården i Helsingfors. Där minskade man ner antalet tillfällen där ett morgonpass följer dagen efter ett kvällspass. Sjuttiofem sjuksköterskor fick besvara två enkäter, den ena innan ändringen infördes och den andra ett år efter schemaförändringen. Dessutom mättes sjuksköterskornas arbetsförmåga med ett särskilt mätverktyg, Arbetsförmågeindexet, som utvecklats av Arbetshälsoinstitutet.

Schemaomläggningen fick en rad positiva effekter. Sjuksköterskornas välbefinnande ökade, både på jobbet och under fritiden. De sov bättre och längre. Arbetstidsförändringen hade också positiva effekter på deras familjeliv och sociala liv i övrigt. De äldre sjuksköterskorna upplevde dessutom att deras hälsa förbättrades.

Otroligt skönt med rutinerna

Däremot påverkades inte arbetsförmågan så tydligt, även om en liten ökning kunde ses framför allt hos de äldre sjuksköterskorna.

Mer vila mellan passen

Att det är ett problem när sena kvällspass följs av morgonpass bekräftas av Srecko Rijetkovic, tidigare röntgensjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Man är uppspeedad efter jobbet och sedan sover man oroligt och ska upp tidigt. Det påverkar humöret och hur man mår. Dessutom påverkas det sociala livet, säger han.

Nu har han övergått till en dagtidstjänst på en vårdcentral, som sonograf, röntgensjuksköterska med vidareutbildning i diagnostik och ultraljud.

– Det är jätteskönt att slippa de sena kvällspassen. I längden är det otroligt skönt med rutinerna, att man är ledig och kan koppla av på kvällarna.

Efter Arbetshälsoinstitutets undersökning har Helsingfors stads hälsocentral sett över sin schemaläggning och börjat lägga arbetspassen med mer vila emellan.

Text: Michael Nyhaga, 16 april 2014

Senaste artiklar

Återhämtning på schemat hos Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden har telefonsjuksköterskorna en ständig kö av rådvilla som behöver deras hjälp. Det finns inga naturliga raster att ta igen sig på. Men för tre år sedan införde…

Lyckad satsning på ökad chefstäthet

Västra Götalandsregionen har satsat på att minska antalet medarbetare per chef. Nu har cheferna mer tid för sina medarbetare och de hinner bättre med att utveckla verksamheten. Det visar en…

Gemensamt säkerhetsarbete bättre för alla

I Region Kalmar har man numera en gemensam enkät för patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det har lett till ett nytt sätt att arbeta med säkerheten för både patienter och vårdpersonal. På…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?