Eva Åström, hälsoforskare, har studerat cheferna i Helsingborgs Stad och funnit ett starkt engagemang hos medarbetarna.

Egen balans i livet viktigt för att kunna vara bra chef

Grunden för ett hälsofrämjande ledarskap är att cheferna själva har balans i livet, på arbetet och på fritiden. Men de måste också ha en stark känsla för såväl sin egen som medarbetarnas hälsa och delaktighet. Det visar forskaren Eva Åström i en studie om cheferna i Helsingborgs Stad.

Vilka faktorer hos chefer kopplar de själva till ett hälsofrämjande ledarskap? Vad hämmar och vad stöttar hälsofrämjandet? Dessa frågor har stått i fokus för Eva Åström, som är hälsoforskare vid institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Campus Helsingborg, en del av Lunds universitet.

Helsingborgs kommun har sedan lång tid byggt upp en samverkan med Campus Helsingborg för att bland annat göra det möjligt för företag och organisationer att samarbeta med forskare och studenter genom forskningsprojekt och examensarbeten. 2012 beslutade fullmäktige att satsa en miljon kronor på detta och 100 000 kr har gått till Eva Åströms studie om ledarskap och hälsa.

Chefens dagbok

Eva Åström valde att söka svaren på frågorna om drivkrafter hos de chefer som varit nominerade för utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats. Av 20 arbetsplatser och chefer deltog 16 i studien.

– Jag önskade att få med de chefer som har tänkt efter ordentligt om sitt chefskap i relation till hälsa, och det har ju även förloppet med nomineringen gett dem tillfälle att göra.

Forskaren valde att använda sig av en så kallad tidsgeografisk dagboksmetod, vilket innebär att cheferna under en veckas tid kontinuerligt antecknar tid, plats, och vad de gör med vem. Men de beskriver även hur de upplever sitt fysiska och psykiska välbefinnande, under arbetstiden såväl som på fritiden.

Cheferna har varit mycket positiva till att skriva dagbok. Dagböckerna har bland annat visat på hur splittrade dagarna är och hur många omprioriteringar som de gör.

Efter veckans dagbokföring följde en intervju på mellan en och en och halv timme, där Eva Åström kunde fördjupa sig i chefens syn på sin vardag i relation till ledarskap och hälsa. Hälsa definierar hon i studien som såväl fysik och livsstil, som självkänsla och en förmåga att göra livsval, och att kunna njuta. Och för en del chefer främjar deras eget arbete deras egen hälsa:

– De som tycker det är roligt att vara chef känner att de blir upplyfta av arbetet och har ett större engagemang, säger Eva Åström.

Öppna dörren

I intervjuerna framkommer också att cheferna tycker att det är viktigt att vara tillgängliga. Många går runt bland medarbetarna och stämmer av, och de arbetar ofta med dörren öppen. Medarbetarna märker när och om dörren under en period ofta är stängd. Det blir då ett kvitto på att kontakten finns, och att ett ömsesidigt behov av att mötas finns på arbetsplatsen.

Många av de intervjuade cheferna vill inte lägga press på sina medarbetare genom att skicka mail på kvällar och helger. I stället använder en del fördröjning, så att e-posten inte går iväg förrän närmast efterföljande vardag. De tycker att det är viktigt att sätta gränser för arbete och privatliv. Men det är svårt, och man behöver ständigt diskutera detta, på arbetsplatsen och i kommunen som helhet.

– Chefernas stora känsla av engagemang för sina medarbetare har varit en enormt positiv upplevelse för mig, säger Eva Åström. De vill hjälpa sina medarbetare att sätta gränser mot privatlivet, att motionera för att hålla ut bättre, att skapa strukturer i deras arbete och att lyssna på dem. Privatliv och arbetsliv hör ihop, menar cheferna.

– Det är nog en effekt av att staden satsar så mycket på motion, hälsa, ledarskap och arbetsmiljön, säger hon. Det finns en stolthet över detta hos både chefer och medarbetare.
Gränsproblem

Ulf Eliasson, huvudskyddsombud på Kommunal, finner många kloka tankar i studien, och önskar att cheferna tydligare ser sina gränser mellan arbete och fritid.

Ulf Eliasson, huvudskyddsombud på Kommunal, är imponerad över vilket gott resultat som forskningen gett.

– Det är många kloka tankar som visar på kärnan i en god arbetsmiljö, säger han. Det är så ovanligt att man pratar med chefen om hur denne mår, mest tänker man på medarbetaren.

Många chefer har själva problem med att sätta sina vardagsgränser, de behöver stöd där, menar Ulf Eliasson. Det är viktigt att ge cheferna fler verktyg, bland annat genom att ha god samverkan med forskarna på Campus.

Även HR-direktören Jörgen Fransson är positiv både till den här studien och till fortsatt forskning om cheferna.

– Det är viktigt att cheferna hela tiden uppgraderar sig med kunskap, för att kunna flytta fokus från det reaktiva till det proaktiva sättet att arbeta, säger han. Om en chef får medarbetaren att ta sitt ansvar och se sig som en del av helheten, så utvecklar den chefen också arbetsplatsen. Förstärker man medarbetaren, så stärker man också organisationen.

Eva Åström vill gärna forska mer om hälsofrämjandet på arbetsplatsen. Drömmen är att få forska om arbetsglädjen: Hur växer den? Vad beror den på?

Svaren på de frågorna är viktig kunskap för den hälsofrämjande arbetsplatsen, menar hon. Och så förmedlar hon, som sista ord, en rekommendation från en av de intervjuade cheferna:

– Svaret blev kort: “Kopiera oss!” Och detta andas ju en stor glädje och stolthet över det jobb som de har genomfört – och en tillförsikt inför framtiden!

Det här bidrar till god hälsa för chefen

 • Att ha roligt på jobbet
 • Att arbetsuppgifter upplevs som relevanta och meningsfulla, och känslan av en inre övertygelse om att arbetet behövs och värdesätts
 • Att man känner sig informerad
 • Att vardagen och de uppgifter man har är hanterbara. Att det finns delmål som underlättar detta.
 • Tydliga ramar och mandat, och begripliga krav.
 • Att få det stöd i arbetet man behöver
 • Att kunna diskutera det som inte fungerar och att det finns tolerans för misstag i organisationen.
 • Att kunna diskutera prioriteringar med andra
 • Att få bekräftelse
 • Struktur och ordning i verksamheten.
 • En rimlig lön
 • En fungerande företagshälsovård att vända sig till

Källa: Eva Åströms studie

Ur Stadens medarbetar- och ledarpolicy

 • Jag vill lyckas.
 • Jag skapar värde.
 • Jag samspelar
 • Jag leder mig själv.

Läs mer:

Om tävlingen Hälsofrämjande arbetsplatser i artikeln Helsingborg satsar hälsofrämjande.

Om vårdboendet Elinebo, som vann priset som mest framgångsrika hälsofrämjande arbetsplats i Helsingborgs kommun 2013, i artikeln Prisbelönt arbetsplats.

Text: Torbjörn Uhlin, 23 april 2014

Senaste artiklar

Skyddsombudet: känns bra att göra skillnad

”Det känns bra att jobba med människor och att kunna göra skillnad. Dessutom är det kul att få vara ett bollplank till arbetsgivaren”. Så beskriver Linda Svahn sitt uppdrag som…

Hr-hunden Chilly ska få ner sjuktalen

I Sjöbo kommun testar man på något nytt för att sänka sjuktalen: en hr-hund. Terapihunden Chilly kan trösta, lugna, öppna upp samtalet och uppmuntra till rörelse, bland annat. En tröstande…

De får pris för ledarskap som håller i kris

Sydvästenpriset för hållbart ledarskap gick i år till två chefer som prisas för sitt arbete både till vardags och under pandemin. ”Det är alla de fantastiska människor jag arbetar med…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?